Profeti

Det bibel-profetiske prinsipp er at en dag står for et år Se 4 Mos. 14,34 og Esekiel 4, 6. En dag for et år. Slik var det med profetien om de 1260 dager i Dan 7. kapittel, og slik er det også vi må forstå...
Les mer
Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige:...
Les mer
Hva betyr det at Pergamon er Satans trone? Nå står det riktignok ikke at Pergamon er Satans trone, men at han har sin trone der. For å kunne besvare dette spørsmålet er det nødvendig å sammenligne budskapet til...
Les mer
Rare tidsperioder: 3 ½ år: Dan 7:25 og Dan 12,7: En tid, tider og en halv tid Åp 11,3 og 12,6: 1260 dager (= 3 1/2 år) Åp 11,2 og 13,5: 42 måneder (= 3 ½ år) Andre tidsangivelser 2300 aftener og morgener (Dan...
Les mer
I lyset av den kjensgjerning at hovedvekten på de fire profetiske linjer i Åpenbaringsboken er lagt på de avsluttende begivenheter i jordens historie, blir denne boken enda mer betydningsfull for oss i dag. At en...
Les mer
Det 17. kapittel i Åpenbaringsboken har vært et mysterium for bibelgranskere, og det er først i det 20. århundre at menneskene er begynt å trenge inn i dens hemmeligheter. Hva betyr de forskjellige symboler, og hvilken...
Les mer
Ordet Harmageddon finnes bare ett sted i Bibelen, nemlig i Åp. 16,16. Ordet består av de to hebraiske ordene Har og MEGIDDO. Har betyr fjell. Megiddo er et sted ved Karmel fjellet, nord i Israel. Så Harmageddon...
Les mer
En ny fase av kampen mellom godt og ondt blir vist for Johannes: Guds ords kamp mot verdens voksende ateisme. De to vitnene = de to oljetrærne = de to lysestakene. Disse to opplysningene gir oss et godt nok grunnlag...
Les mer
Tolv tusen fot over Føniks i Arisona, stupte Debbie Williams og seks venner ut av den åpne døren i flyet. De var erfarne fallskjermhoppere, og hadde planlagt en formasjon midtveis. Hun svevde noen sekunder før hun...
Les mer
Johannes’ åpenbaring omtaler Guds segl blant annet på følgende vis: Åp 7,2-3: «Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds segl. Han ropte med høy røst til de fire engler...
Les mer
Jaspis og karneol er begge edelstener som i Åpenbaringen brukes symbolsk for å beskrive herligheten i himmelen og på den nye jord. Jaspis henviser vanligvis til et ugjennomsiktig, finkornet kvartsaggregat av varierende...
Les mer
1. ”Ti dager...” Åp. 2,10. En periode på én dag står i profetisk sammenheng for et år (se f.eks. Esek. 4,6), og tiden som her omtales passer svært godt på forfølgelsen denne menigheten måtte gjennomgå i tidsperioden...
Les mer
De tre englenes budskaper, som er Guds avsluttende kall til vår verden, og temaet for denne artikkelserien avsluttes slik, «Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus»....
Les mer
Dette navn er brukt i Bibelen i tre sammenhenger. For det har vi byen Babylon, for det annet byen Rom, og for det har vi Åpenbaringens Babylon. Det er selvfølgelig en sammenheng mellom disse. Byen eller landet...
Les mer
144.000 i Åpenbaringen 14. Tallet er også nevnt i Åpenbaringen 7,1-8. Det er mye som tyder på at det er et symbolsk tall. Det er et rundt tall bestående av 12.000 beseglede fra hver av Israels 12 stammer (Åp-7,5-8)....
Les mer
BIBELENS MEST FORBLØFFENDE TIDSPROFETI Daniels bok inneholder forbløffende forutsigelser om verdenshistoriens utvikling. Den mest forbløffende profetien i boken er forutsigelsen av tidspunktet for Jesu død. Forutsigelsen...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i...
Les mer
I Judas’ brev, vers 9, nevnes ”overengelen Mikael” og hans strid med djevelen. Det er god grunn til å forstå det også her som en henvisning til Jesus Kristus. Tittelen ”overengelen” beskriver Jesus som englenes hersker...
Les mer
Hvem var mederen Dareios? Kritikere har pekt på at mederen Dareios (Dan 5,30) er ukjent utenfor Bibelen. De har derfor konkludert med at mederen Dareios ikke har eksistert. På samme måte tok kritikerne feil om Belsasar...
Les mer
Teologer har gjort Antiokus Epifanes større enn historien skulle tilsi. I bibelsk sammenheng er han fraværende. Det er i dag få mennesker som husker navnene på konger og keisere som regjerte i tiden før Kristus....
Les mer
For mange er drømmen om et samlet Europa vakker og god. Århundrer med ufred og strid mellom brødre på det samme kontinent, har skapt lengsel etter en framtid i trygghet og fred. For andre ligner drømmen mer et...
Les mer
1) Eliakim og Jojakim Eliakim og Jojakim betyr det samme, bortsett fra at El er det generelle navnet som betyr “Gud” mens Jojakim inneholder “Jah” kortversjonen for Jahve, jødenes navn på Gud. Eliakim betyr “Gud setter...
Les mer
Ble Daniels bok skrevet i det sjette eller andre århundre f.Kr.? Svaret påvirker selvfølgelig hvordan man tolker Daniels profetier. Konservative teologer sier det sjette århundre, mens liberale teologer velger det andre....
Les mer
Daniel var sammen med mange andre jøder blitt bortført fra sitt hjemland, Judea, og var blitt fange i Babylon. Selv om han og noen nære venner ble tatt til kongens hoff og behandlet pent, hadde de mistet noe av...
Les mer
Når det gjelder profetiene er det mye som er vanskelig, og jeg mener det må være greit å ha litt ulike syn på ting. De viktigste tingene i Bibelen som evangeliet og det kristne livet er heldigvis litt enklere...
Les mer
Etsyn om lidelse og seier Daniels profetier viser at det finnes en Gud som har oversikt over historiens gang. Med imponerende treffsikkerhet beskriver Daniels visjoner, og forklaringene han fikk, de store trekkene i...
Les mer
Har kirkemakten trukket det lengste strået? Gjennom hele det ellevte kapitel i Daniels bok bølger striden mellom kongen i nord og kongen i sør fram og tilbake uten at noen oppnår en endelig seier. Utsikten er hyllet...
Les mer
Perioden er på 490 år som begynner på Daniels tid og slutter på Jesu tid. Når Jesus i Mar 1,15 sier at ”tiden er kommet” kan det godt være en henvisning til tidsperioden i Daniel 9. For oss som tror på Kristus...
Les mer
DANIEL 8 OG 9 – TIDEN ER UTE Tidsperspektivet er avgjørende for alt som er viktig. Vi spør stadig etter når, hvor ofte og hvor lenge. Vi lever i tiden. Hvis vi mister kontakten med tidens gang, er det et tegn...
Les mer
DANIEL 7 – KIRKENS SMAK FOR VERDSLIG MAKT Daniels første syn tar for seg den samme historien som Nebukadnesars drøm. Denne gangen møter vi de fire verdensrikene symbolisert ved dyr som stiger opp av havet. Men...
Les mer
DANIEL 6 – EN BEDRE HVERDAG Hvorfor trosser Daniel kongens befaling? Fordi han har en avtale med kongenes Konge som betyr mer. Han er en gammel mann nå, men han bøyer fortsatt knærne. For han er skapning. Gud...
Les mer
DANIEL 5 – SKRIFTEN PÅ VEGGEN Den siste kvelden i Babylon. I stedet for å ruste seg mot trusselen fra nord, innbyr Belsasar til fest. Plutselig, lydløst, skriver en hånd på veggen. Kongen skjelver som et aspeløv....
Les mer
DANIEL 4 – BEDRE SELVBILDE Enda en gang har Nebukadnesar hatt en drøm. Daniel skjønner straks at drømmen varsler ille for kongen. Et øyeblikk nøler han med å forklare den, men kongen lar seg ikke skremme av Daniels...
Les mer
DANIEL 3 – SAMVITTIGHETENS TRANGE KÅR Gud hadde talt til Nebukadnesar om det som skal skje i de siste dager. Men Nebukadnesar likte ikke drømmen. Han ville sikre at hans eget livsverk skulle stå til evig tid. I...
Les mer
DANIEL 2 – DRØMMEN OM VÅR TID Drømmen var ikke som drømmer flest; den var ikke et produkt av kongens eget sinn. Det var Gud som talte til Nebukadnesar – «om det som skal skje i de siste dager». Den veldige...
Les mer
DANIEL 1 – BEDRE LIVSKVALITET Han ble plukket ut til en løfterik framtid. Men livet i Babylon avvek fra Daniels idealer. I valget av livsstil var han så langt forut for sin tid at selv de mest progressive i våre...
Les mer
EN DAG FOR ET ÅR To ganger er dette uttrykket brukt direkte i Bibelen, nemlig i 4 Mos. 14,34. og i Esekiel 4,6. Begge ganger er det brukt i profetisk/symbolsk sammenheng. Når man ser på profetiske tidsperioder...
Les mer
Sofistikerte babylonere triumferte over jødiske krigsfanger. Jødenes Gud hadde tapt, mens Babylons gud hadde vunnet. Hvordan kunne Daniel fortsette å tro? Jeremia fungerte som profet under de fem siste kongene i Judariket...
Les mer
Utleggelse av de 1290 og de 1335 dagene i Dan 12, 11.12. finnes allerede blant jødiske fortolkere tilbake i det åttende århundre e. Kr. Deres forståelse var basert på det bibelske systemet der én profetisk dag symboliserer...
Les mer
1. Forklaring angående hvilket dekret de 70 profetukene skal regnes fra: a. Det første mulige dekret ble utstedt i 538 (eller muligens i 537) av kong Kyros den store. Den tillot tilbakeflytting av eksil-jøder til...
Les mer
I julen tenker vi på det yndige Jesusbarnet, men profetiene om ham er mer opptatt av hans voksne liv og hans brutale død. Julen er den høytiden i året hvor vi tenker på historien fra Bibelen om det lille Jesusbarnet...
Les mer
Bibelske profetier kan bygge og styrke vår tro, men de kan også advare oss terrorangrep, gategjenger, voldelige demonstrasjoner, bilbomber, og barnebortføringer. Listen er lang. Kan man være trygg noe sted? Sannsynligvis...
Les mer
Bibelen kom med detaljerte forutsigelser om Jesus flere hundre år før han ble født. Hvordan gikk det? En kvinne med voksende mage får gjerne spørsmålet: Når har du termin? Og ikke sjelden er svaret en eksakt dato....
Les mer
Powered by Cornerstone