Ressurser/Harmageddon og nådens dør

Harmageddon og nådens dør

Av Kjell Aune


Ordet Harmageddon finnes bare ett sted i Bibelen, nemlig i Åp. 16,16. Ordet består av de to hebraiske ordene Har og MEGIDDO. Har betyr fjell. Megiddo er et sted ved Karmel fjellet, nord i Israel. Så Harmageddon betyr «fjellet ved Megiddo». I 1 Kong. 18 kan vi lese om en konflikt som fant sted som dreide seg om hvem som var den sanne Gud. Gud viste at han var den sanne Gud, fremfor Baal. Alle Baals profeter ble drept. Det som skjedde på lokal basis ved fjellet Karmel, eller fjellet ved Megiddo, for nesten 3000 år siden brukes i Åp. 16,16 som et symbol eller bilde på en verdensvid konflikt ved endens tid. Seieren som Elia sin Gud vant ved Karmel (Megiddofjellet) står som et symbol på Guds seier over de onde makter ved verdens ende.  Mange har trodd at striden ved Harmageddon i endetiden er en militær-politisk krig i Israel. Men en slik krig ville ikke ha noe med din og min frelse å gjøre. Hele Åpenbaringsboken handler om striden mellom god og ondt, og hvordan det gode vil seire til slutt og det onde vil bli utryddet. Harmageddon er først og fremst en åndskamp som involverer oss alle, og som har å gjøre med vår frelse. Denne åndskampen der enhver må bestemme seg for hvilken siden han/hun vil stå på kommer forut for Jesu gjenkomst. Vårt valg vil avgjøre hvilken side vi står på, og dermed om vi skal få bli med Jesus til hans rike når han kommer igjen, eller bli utslettet.

Angående «nådens dør» som lukkes: Det betyr ikke at Guds barn må klare seg uten Guds hjelp i den siste, vanskelige tid. Gud vil selvsagt stå sammen med sine barn og hjelpe dem, - ikke minst gjennom de siste prøvelser. Det kommer imidlertid til et punkt da alle har fått sin anledning til å velge hvilken side de vil stå på, og det valget de tar vil avgjøre deres evige skjebne. Åp. 22,11. Da er det ingen ny sjanse. Vi kan jo tenke oss hvor mange falske «omvendelser» det ville vært hvis folk kunne velge Guds side idet de ser ham komme igjen i skyen. De ville velge Guds side, ikke fordi de mente det fra dypet av sitt hjerte, men taktisk for å unngå å bli blant taperne.

Kjell Aune


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Ikke alle symbolene i Åpenbaringen er like lett å forstå, og når det gjelder de 144 000 er det forskjellige tolkninger. Noen mener tallet skal forstås bokstavelig, mens andre mener det er symbolsk. Personlig synes jeg det er vanskelig å komme med en bastant og «endelig» forklaring her. Men det synes klart at tallet må være symbolsk, blant...
Les mer
Harmageddon er langt mer enn en konflikt i Midtøsten. Det er globalt – og åndelig. Mange kristne i dag er overbevist om at Harmageddon, Åpenbaringsbokens navn på jordens siste krig, kommer til å bryte ut i nærmeste framtid. Man antar da at Harmageddon refererer til Megiddodalen i Israel (selv om ordet egentlig betyr Megiddofjellet), og alle...
Les mer
Powered by Cornerstone