Samtykke og betingelser

I tråd med det europeiske regelverket angående personopplysninger (GDPR), samtykker jeg til NBIs behandling av mine personopplysninger, som beskrevet i personvernerklæringen som finnes her: norskbibelinstitutt.no/personvernerklaering/. Norsk Bibelinstitutt vil lagre de personopplysninger du oppgir. Kontaktinformasjonen er for at vi kan kontakte deg om det skulle oppstå problemer med profilen din, nettsidene våre eller når vi skal sende deg kursbrev, kursdiplom for fullført kurs, informasjon on nye kurs tilbud eller annet materiale relatert til kurs du er i gang med.

NBIs personvernerklæring utdyper bl.a. hvilke personopplysninger som lagres, formålet, lovgrunnlaget, regler for sletting, den registrertes rettigheter og hvordan informasjonssikkerheten ivaretas. På din personlige profil lagres besvarelsene til kursbrevene du tar på nett. Dette er for at du kan gå tilbake og lese på nytt alle de kursene du har fullført, inkludert besvarelsene, studieveileders kommentarer og svar på evt. spørsmål.

Du kan når som helst slette nettstudie-profilen din, men da vil du ikke kunne fortsette studiene. Det er en knapp for sletting i profilen din når du er innlogget.

Vi setter datasikkerheten høyt, og har gode rutiner for oppdatering og sikring av programvaren vi benytter. I tillegg ber vi deg beskytte profilen din med et sikkert passord som kun du kjenner og bruker.

Som bruker får du gratis tilgang til våre tjenester og nettsider. Norsk Bibelinstitutt forbeholder seg imidlertid retten til å endre nettsidene, og også slette innhold uten forvarsel.

Powered by Cornerstone