Ressurser/144.000

144.000

Av Kjell Aune


144.000 i Åpenbaringen 14. Tallet er også nevnt i Åpenbaringen 7,1-8. Det er mye som tyder på at det er et symbolsk tall. Det er et rundt tall bestående av 12.000 beseglede fra hver av Israels 12 stammer (Åp-7,5-8). Det er neppe slik at et bestemt antall fra hver stamme er forhåndsbestemt. I Åp. 7,9 står det om «en stor skare som ingen kunne telle». Det er naturlig å anta at de 144.000 er lik eller en del av denne store skaren.

De 144.000 er de som er «beseglet» (Åp. 7,3-4). Det virker som det er de som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus og «som kommer ut av den store trengsel» (Åp. 7,14). De er «som jomfruer» (rene/trofaste) (Åp. 14,4-5).

Det viktigste er ikke at vi vet alt om de 144.000, men at vi er blant de trofaste. Da må vi lyde og spre det budskapet som følger på i Åp. 14,6-12. Dette budskapet spres av oss som Guds sendebud, symbolisert i disse versene med 3 engler. Det første englebudskapet (Åp.14,6-7) forkynner at vi skal tilbe og gi Gud ære, for han har skapt. Vi ærer Gud som skaper bl.a. ved å helligholde Sabbaten, som er satt til side av Gud som et minnesmerke om skapelsen (2 Mos 20,8-11). Den andre engelen (Åp.14,8) forkynner at det er åndelig frafall/forvirring (Babylon betyr forvirring) som mange vil la seg beruse av, den tredje engelen advarer mot å følge bedraget og forteller om Guds straffedom over de som faller fra. I Åpenbaringen 14,12 presiseres det hvem som vil være å regne som trofaste mot Gud. Det er de som:

1.    Holder fast ved (alle) Guds bud (og det inkluderer da selvsagt også sabbatsbudet, se 2 Mos. 20)
2.    Har Jesu tro. Dette innebærer både at de har tro på Jesus, og at de har den tro Jesu hadde. Jesus er vårt eksempel.

Kjell Aune

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Ikke alle symbolene i Åpenbaringen er like lett å forstå, og når det gjelder de 144 000 er det forskjellige tolkninger. Noen mener tallet skal forstås bokstavelig, mens andre mener det er symbolsk. Personlig synes jeg det er vanskelig å komme med en bastant og «endelig» forklaring her. Men det synes klart at tallet må være symbolsk, blant...
Les mer
Harmageddon er langt mer enn en konflikt i Midtøsten. Det er globalt – og åndelig. Mange kristne i dag er overbevist om at Harmageddon, Åpenbaringsbokens navn på jordens siste krig, kommer til å bryte ut i nærmeste framtid. Man antar da at Harmageddon refererer til Megiddodalen i Israel (selv om ordet egentlig betyr Megiddofjellet), og alle...
Les mer
Powered by Cornerstone