Ressurser/Babylon

Babylon


Dette navn er brukt i Bibelen i tre sammenhenger. For det har vi byen Babylon, for det annet byen Rom, og for det har vi Åpenbaringens Babylon. Det er selvfølgelig en sammenheng mellom disse.

Byen eller landet Babylon
Bibelen forteller at Babylon var det første store samlingspunkt for menneskeheten, politisk, kulturelt og religiøst. Se lMos.11,1-9. Her har vi det første frafall og opprør mot Gud etter vannflommen. Her ble menneskeheten splittet opp i de mange språkgrupper. Stedet blir i Bibelen kalt BABEL = FORVIRRING. Selv kalte de stedet BABYLON = HIMMELENS PORT. Dette antyder noe av den religiøse betydning stedet hadde.

Den innflytelse som gikk ut herfra var en stadig trussel for Guds folk, politisk og i særdeleshet religiøst. Religiøst har Babylon satt spor etter seg helt opp i vår tid. Flere skikker og tradisjoner i kristen sammenheng har ikke bibelsk bakgrunn, men kan spores tilbake til Babylon. Astrologi og horoskoper stammer også fra Babylon.

Gud varslet gjennom sine profeter at Babylon skulle ødelegges. Det hadde nådd sine synders mål og skulle gå til grunne. Gud, ber sitt folk om å komme seg ut. Jes 48,17-20; 52,11. Babylon fremstilles også her som en kvinne.

Babylon et symbolsk begrep
Etter hvert mistet Babylon sin posisjon. Politisk, kulturelt og religiøst ble tyngdepunktet flyttet vestover. På apostlenes tid var dette Rom. Peter hilser de kristne fra menigheten i Babylon (1 Pet 5,13). Det er alminnelig antatt at dette er Rom. Babylon var forresten en grushaug på dette tidspunkt.

Det åndelige Babylon
Dette er det siste og tredje trinn. Det er klart det er sammenheng mellom disse. Fra Rom gikk det ut en innflytelse som fremmet frafall fra Bibelens lære. Den politiske makt ble brukt for å fremme dette og for å undertrykke dem som ikke ville følge opp. Det er dette Babylon som er omtalt i Åpenbaringen i kapitlene 14, 17 og 18. Den samme makt er omtalt som ”Det lille Horn” I Dan 7 og “Dyret” i Åp 13.

På samme måte som Guds folk fordum fikk beskjed om å komme seg ut av det fysiske Babylon, har Guds folk i dag fått beskjed om å komme seg ut av det åndelige Babylon (Åp 18,4).

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter»...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige: 1) samtidshistorisk (preterisme), 2) futurisme, 3) historisk fortolkning og 4) idealistisk eller åndelig fortolkning.* Den første...
Les mer
Powered by Cornerstone