Ressurser/Diverse spørsmål Daniel

Diverse spørsmål Daniel

Av Harald Giesebrecht

 

1) Eliakim og Jojakim
Eliakim og Jojakim betyr det samme, bortsett fra at El er det generelle navnet som betyr “Gud” mens Jojakim inneholder “Jah” kortversjonen for Jahve, jødenes navn på Gud. Eliakim betyr “Gud setter opp” og Jojakim betyr “Jahve setter opp”.

Antakelig var Eliakim mer egypt-vennlig enn broren, og kongen i Egypt utnyttet dette. Å bytte navn på folk var vanlig for å vise hvem som var sjefen, Nebukadnesar gjorde jo det samme med Daniel og vennene hans. At Neko faktisk gjorde navnet mer jødisk ved å erstatte det generelle ordet for Gud, med navnet på jødenes Gud, kan ha vært taktikk. Vi vet ikke…

2) Hvem roter?
Det er et stort mysterium hvem Dareios som nevnes i Daniels bok egentlig er, men alle er enige om at han ikke er identisk med Dareios I som regjerte i Persia 521-486. Hvem han er, vet ingen sikkert, men mange tror han er identisk med kong Kyros. Det var vanlige å ha mange forskjellige navn, og det passer med det vi ellers ved fra historien. Kyros var også av medisk ætt. Noen mener også at det var en av Kyros embetsmenn – Ugbaru, som fungerte som regent over Babylon inntil Kyros kunne overta.

Kyros var konge i Persia fra 559, men det var først i 539 (Husk at før Kristus teller vi baklengs når vi går fremover i tid) at Persia overvant Babylon, og da ble Kyros også konge over Babylon.

Jojakim fortsatte å være konge i Juda noen år under Nebukadnesar -  kongen over Babylon, og Daniel hopper ellers over alle kongene i Babylon mellom Nebukadnesar og Belsasar.

3) Daniels alder 
Vi teller baklengs fra 608 og hans tredje år var 605. Siden årene deres begynte om høsten strekker hans tredje år seg over deler av 605 og 604 før Kristus.  Og her snakker vi heller ikke om Kyros første år som konge over Persia (559) men hans første år som konge over Babylon (539). Det er altså snakk om minst 63 år (604 – 539). Hvis Daniel var 15 år da han ble “kidnappet”, noe som slettes ikke er umulig, var han altså blitt 78 år da Kyros overtok hoffet i Babylon.

4) Større makt
Hvorfor står det at Nebukadnesar fikk større makt? Vi vet i hvert fall at de brukte veldig lang tid på å beseire den berømte og rike havnebyen Tyrus. Antakeligvis var dette mens kongen var gal, og så kom han tilbake og tok byen. Men vi vet ikke de nøyaktige historiske dataene. Vi vet bare at Nebukadnesar var en veldig god leder, og at Babylon aldri har vært så vakkert, velorganisert og sterkt som mens han var konge. Etter ham ble det kaos og dårlig lederskap. Jeg tror likevel at det viktigste poenget er at de som tror på Gud vil oppleve at Gud alltid gir mer enn han tar.

5) Hvorfor var mederen Dareios så spesielt glad i Daniel?
Det var vanlig å berike seg selv ved å ta imot bestikkelser når man fikk høye stillinger på den tiden. Daniel var derimot ærlig. For en ny hersker som skal overta et eksisterende hoff, kan ingen ting være mer fantastisk enn å finne en tvers igjennom ærlig embedsmann …

Harald Giesebrecht

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter»...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige: 1) samtidshistorisk (preterisme), 2) futurisme, 3) historisk fortolkning og 4) idealistisk eller åndelig fortolkning.* Den første...
Les mer
Powered by Cornerstone