Ressurser/Hvem var Dareios?

Hvem var Dareios?

 

Hvem var mederen Dareios?
Kritikere har pekt på at mederen Dareios (Dan 5,30) er ukjent utenfor Bibelen. De har derfor konkludert med at mederen Dareios ikke har eksistert. På samme måte tok kritikerne feil om Belsasar da de hevdet at han ikke hadde eksistert. Ettersom kritikerne tok feil om Belsasar, er det ikke usannsynlig at de tar feil også om Dareios.

•    Leirtavlene som er kjent som ’Nabonidus’ Chronicle’, sier at hærlederen som angrep Babylon den 12. oktober 539 f. Kr., ble kalt Gubaru (Hans angrep fant sted ca. to og en halv uke før Kyros gjorde sin triumferende entre den 29. oktober). Xenophon forteller om den spesielle hjelpen en person kalt Gobryas (Gabryas er den greske varianten av Gubaru) gav Kyros ved å innta Babylon.

•    I Nabonidus’ Chronicle blir Gubaru (Gobryas) identifisert som guvernør av Gutium. Xenophon sier også at han var guvernør. Gutium var en provins i Media. Således kan Gubaru, lik Dareios i Bibelen, bli omtalt som meder.

•    Nabonidus’ Chronicle indikerer at Gubaru “innsatte ledere i Babylon”. Denne informasjonen er i harmoni med Dareios’ utnevnelse av satraper og riksråder (Dan 6,1-3).

•    Gubaru regjerte i Babylon ett år. Nabonidus’ Chronicle sier at Gubaru erobret Babylon for Kyros.

•    Gubaru tjenestegjorde som konge av Babylon. Kyros tok tittelen som konge i Babylon høsten 538 f. Kr., og det faller sammen med tidspunktet for Gubaru’s død i november samme år. Følgelig gjorde ikke Kyros krav på kongetittelen før Gubaru var død. Dette indikerer at Gubaru var den virkelige konge i Babylon. At tidspunktet for hans død ble nedtegnet, peker også på at han var den virkelige kongen. Dette grunnes på det faktum at Nabonidus’ Chronicle nesten utelukkende skrev ned dødstidspunktet for medlemmer av den kongelige familie.

•    Da assyriske konger kalte seg “konge av Babylon”, tok de noen ganger “kongelige navn” som varierte fra deres virkelige navn. (Eksempler er Tiglath-Pileser, som kalte seg Pul, og Shaimaneser V, som kalte seg selv for Ululai).

Konklusjon:
De fakta det kort er vist til her, indikerer med stor sannsynlighet at mederen Dareios var samme person som Gubaru av Gutium - og at han regjerte over Babylon (en del av det medo-persiske imperiet) som lokal konge (Dan 6,6) fra høsten 539 f. Kr. til høsten 538 f. Kr.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter»...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige: 1) samtidshistorisk (preterisme), 2) futurisme, 3) historisk fortolkning og 4) idealistisk eller åndelig fortolkning.* Den første...
Les mer
Powered by Cornerstone