Om Norsk Bibelinstitutt

Norsk Bibelinstitutt tilbyr fjernundervisning på vegne av Adventistkirken, som med kursene sine ønsker å spre både bibelkunnskap og livskvalitet.

Gjennom selvstudium av kursmateriell utarbeidet av fagpersonell, får du muligheten til å bli bedre kjent med den store fortellingen om Gud vi finner i Bibelen og med Bibelens hovedperson, Jesus. Mellom permene i denne boken vil du finne både inspirasjon og fornyelse, og mest sannsynlig vil du oppdage at noen overraskelser ligger og venter. Selv etter flere tusen år klarer nemlig Bibelen fortsatt å engasjere og provosere!

I tillegg til våre 19 bibelkurs, har vi fire svært praktiske og verdifulle livsstilskurs! Vi har også en stor ressursdatabase med svar på bibelspørsmål studentene våre har stilt oss gjennom mange år. 

Hvorfor er det gratis?

Norsk Bibelinstitutt tilbyr gratis Bibel- og livsstilskurs. Dette kan vi gjøre fordi mange tror på oss og støtter arbeidet. Syvendedags Adventiskirken, dekker lønnen til de ansatte. Gaver fra de som vil hjelpe oss å spre livskvalitet og bibelkunnskap, dekker produksjon av kursmateriell, portoutgifter og annonsering. Når man melder seg på et kurs, får man uforpliktende tilsendt det første kursbrevet, og dersom man ønsker å fortsette sender man inn utfylt spørsmålsark. Dette rettes og returneres sammen med neste kursbrev, og slik fortsetter det. Når man har fullført får man kursbevis. Velkommen på kurs!

Om Norsk Bibelinstitutt

Norsk Bibelinstitutt ble grunnlagt i 1947 som De tusen hjems brevskole. NBI er eldst og størst i Norge på kristen fjernundervisning. Det meste kursmaterialet er utviklet i Norge, men som en av over 100 slike søsterskoler rundt i hele verden nyter NBI også godt av et samarbeid med tilsvarende institusjoner i flere andre land, blant annet i Danmark, Tyskland, Nederland, Australia og USA. For tiden tilbys 22 forskjellige kurs om bibelrelaterte emner og livsstil, og det tilbys både papirbaserte og nettbaserte kurs.

Siden instituttet ble grunnlagt, har tusenvis av mennesker gjennomgått våre kurs. Positive tilbakemeldinger fra både enkeltpersoner og studiegrupper viser at NBIs studier har betydd mye for mange. Kurs fra Norsk Bibelinstitutt har dannet grunnlaget for flere programserier på TV.

Norsk Bibelinstitutt er et initiativ og tilbud fra Syvendedags Adventistkirken i Norge, men kursene er åpne for alle og gir solid allmennopplysning om de emnene som behandles. Ansatte ved Norsk Bibelinstitutt har høyere utdannelse og representerer en bredspektret kunnskap og erfaring innenfor ulike fagfelter. I tillegg til dem som er ansatt, enten i full stilling eller på deltid, er det flere frivillige som gjør en innsats, bl.a. som lokale representanter for NBI.

Medarbeidere
Kjell Aune
Kjell Aune
Rektor, 100 % stilling
Teolog med doktorgrad i praktisk teologi. Arbeidet som pastor siden 1978, bl.a. i roller som menighetspastor, evangelist, administrator og sist 7 ½ år som misjonær i Midt Østen, i en administrativ rolle. Arbeidet ved NBI siden 2012.
Robert Lungu
Robert Lungu
Kontoransvarlig, 100% stilling
Robert Lungu er kontoransvarlig ved NBI. Han har BA i teologi og har tidligere arbeidet som blant annet misjonær og pastor. Kontoransvarlig ved NBI siden 2015.
Ann-Sofie Sjölander
Ann-Sofie Sjölander
Studieveileder, 20 % stilling
Utdannet førskolelærer og har arbeidet i barnehage og som skolelærer i Norge og utlandet. Studieveileder ved NBI siden 2008.
Marianne Aune
Marianne Aune
Studieveileder, 50 % stilling
Utdannet bl.a. som pastorassistent. Spesiell interesse for familiespørsmål. Mange års erfaring som pastorassistent og fra diakonalt arbeid. Misjonær i Midt Østen i 7 ½ år, der hun arbeidet med familiespørsmål (kursing i spørsmål vedr. ekteskap og barneoppdragelse). Studieveileder ved NBI siden 2012.
Reimar Vetne
Reimar Vetne
Kursutvikler, 50% stilling
Reimar har en PhD i Det nye testamente fra Andrews University. Han har vært pastor i Adventistkirken i alle landsdeler av Norge, distriktsleder i Nord-Norge og teologiprofessor i Mexico og California. Nå bor Reimar i Danmark hvor han produserer kurs for NBI.

Bibelstudiesentere i Europa

Powered by Cornerstone