Ressurser/Paralleller mellom Daniel og Johannes Åpenbaring

Paralleller mellom Daniel og Johannes Åpenbaring


Rare tidsperioder:
3 ½ år:
Dan 7:25 og Dan 12,7: En tid, tider og en halv tid
Åp 11,3 og 12,6: 1260 dager (= 3 1/2 år)
Åp 11,2 og 13,5: 42 måneder (= 3 ½ år)

Andre tidsangivelser
2300 aftener og morgener (Dan 8,14)
70 uker (Dan 9,24)
1290 dager (Dan 12,11)
1335 dager (Dan 12,12)

3 ½ dag (Åp 11,11
Denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året (Åp 9,15)

Dyr som symboliserer riker og makter
Daniel 7 og 8
Åp 11,12 og 13

Repetisjon av mønstre
Daniels bok
Daniel 2: 4 riker, deling, Guds rike
Daniel 7: 4 riker, deling, Guds rike

Johannes Åpenbaring
7 segl (kap 4-5)
7 basuner (kap 6-9)
7 plager (kap 15-16)

En forseglet og en åpnet bok
Daniels bok slutter med en mektig engel som sverger og forsegler boken inntil endetiden.
Åpenbaringen forteller om en mektig engel som sverger over en åpnet bok.

Dan 12,7-9
Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folks makt er helt knust, kommer slutten på alt dette.»  Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?»  Da sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden.

Åp 10,1-5
Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var svøpt i en sky og hadde regnbuen om hodet. Ansiktet var som solen og føttene som ildsøyler.   I hånden holdt han en liten bokrull som var åpnet. Engelen satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden og ropte med kraftig røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, lød røstene av de sju tordener.  Etter at de sju tordener hadde talt, ville jeg til å skrive. Men da hørte jeg en røst fra himmelen som sa: «Sett segl for det som ble sagt av de sju tordener, skriv det ikke ned!»

Og engelen som jeg hadde sett stå på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og alt som finnes der, og jorden og alt som finnes der, og havet og alt som finnes der: «Tiden er ute.  

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Det bibel-profetiske prinsipp er at en dag står for et år Se 4 Mos. 14,34 og Esekiel 4, 6. En dag for et år. Slik var det med profetien om de 1260 dager i Dan 7. kapittel, og slik er det også vi må forstå profetien om de 2300 kvelder og morgener. De sytti uker vi nå leser om betyr «uker» av år, 70 ganger 7, altså 490 år. Denne...
Les mer
Ikke alle symbolene i Åpenbaringen er like lett å forstå, og når det gjelder de 144 000 er det forskjellige tolkninger. Noen mener tallet skal forstås bokstavelig, mens andre mener det er symbolsk. Personlig synes jeg det er vanskelig å komme med en bastant og «endelig» forklaring her. Men det synes klart at tallet må være symbolsk, blant...
Les mer
Powered by Cornerstone