Ressurser/1290 og 1335 dager

1290 og 1335 dager

 

Utleggelse av de 1290 og de 1335 dagene i Dan 12, 11.12. finnes allerede blant jødiske fortolkere tilbake i det åttende århundre e. Kr. 

Deres forståelse var basert på det bibelske systemet der én profetisk dag symboliserer et kalenderår. Dette fortolkningsprinsippet finner vi også hos kristne teologer før reformasjonen, blant reformatorene og etter deres tid i den protestantiske tradisjon. Norsk Bibelinstitutt deler deres ståsted. 

Begge de nevnte periodene passer i den historiske sammenheng profeten Daniel beskriver. De begynner da med frankerkongen Klovis beseiring av de ariske (folkestamme som fornektet treenigheten, og var derved motstandere av pavedømmet) vestgoterne i 508 e. Kr. 

Et av de tre ”hornene” som måtte fjernes (Dan 7,7) for å gjøre rom for pavedømmet, var derved ryddet av veien. Dette var et avgjørende vendepunkt som satte middelalder katolisismen i stand til å straffe dem de definerte som ”kjettere”.

De 1290 årene utløp, sammen med perioden på 1260 år, i 1798. Dette året ble pavedømmet påført et ”dødssår” idet den franske general Berthier tok paven til fange og bortførte ham. Pavedømmets makt og innflytelse syntes å være knust for alltid.

De 1335 årene, som også begynte ved samme begivenhet i 508 e. Kr., strakte seg ytterligere 45 år inn i framtiden, og utløp i 1843/4 ved utløpet av de 2300 årene (Dan 8,14).

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter»...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige: 1) samtidshistorisk (preterisme), 2) futurisme, 3) historisk fortolkning og 4) idealistisk eller åndelig fortolkning.* Den første...
Les mer
Powered by Cornerstone