Jesus

Hva gjorde Jesus med de ti bud? Hans mål for livet er kjærlighet, trygghet og tilfredshet.
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet....
Les mer
Kristendommen baserer seg i sin helhet på Jesu oppstandelse. Uten den hadde kristendommen vært dødfødt, for en levende tro kan ikke overleve en død frelser. Paulus påstod at frelse var mulig kun på grunn av Jesu...
Les mer
Historien om Jesu oppstandelse strider mot vitenskapen. Den er likevel troverdig. Døde mennesker skal forbli døde – det er et av livets fakta. Så når Bibelen rapporter om en klok mann ved navn Jesus som reiser...
Les mer
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes...
Les mer
Ingen av de store verdensreligionene kan vise til grunnleggere som gjorde krav på guddommelighet. Jesus beviste sin guddommelighet godt og grundig. Jesus var ikke i tvil om hvem han var. Han påstod frimodig at han...
Les mer
Beskriver Daniel lokale forhold i jødisk historie? Eller er han først og fremst opptatt av framtiden? Er evangeliets tidsalder ikke nevnt i hans profetier? Hvor har moderne tolkninger gjort av Jesus? ”De vitner om...
Les mer
Jesus finnes overalt i Åpenbaringen. I de underligste vers. Allerede i det første verset i Åpenbaringen ser vi at Jesus er sentral i boken. I hvert eneste kapittel finner vi en referanse til ham. Selv om ikke...
Les mer
Han er tema for sanger og samtaler, filmer og faglitteratur. Noen dømmer ham som en fantast og forfører, andre ser ham som frelser. En og annen dør for ham. Men hvor mye vet vi egentlig om Jesus? Det er ikke...
Les mer
Jesus var jøde, av Davids ætt, altså Juda stamme. Matt. 1 sporer Josefs slekt tilbake. Men Jesus var jo ikke Josefs sønn, da Maria ble unnfanget av DHÅ. Likesom Josef, var Maria tydeligvis også av Davids ætt....
Les mer
Spørsmålet om Jesu guddom. Ego eimi. Verbet er presens indikativ; dvs: ”jeg er”. ”Ego” forsterker verbet som i seg selv betyr ”jeg er.” Vi får altså en understreking av at ”jeg selv, jeg er”. De gjengivelsene...
Les mer
Matteus 26: Jesus blir salvet i Betania 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens...
Les mer
Vår tidsregning tar utgangspunkt i Jesu komme til denne jorden. Det han utrettet har satt slike spor i menneskeheten, at store deler av jordens befolkning i dag teller tiden i det som skjedde før Kristus (f.Kr.)...
Les mer
Kristne påstår at Jesus var både helt menneske og helt Gud. Ca. 100 e.Kr. påstod, Cerinthus, en jødekristen, at Jesus bare var et vanlig menneske, og at Den Hellige Ånd kom over ham ved dåpen, men forlot ham...
Les mer
Da menneskene avviste Gud ved syndefallet var det så tungt for Gud å bære at han bestemte seg for å bli menneske slik at han kunne være sammen med sine skapninger igjen. Gud ble menneske. Gud som menneske; utenkelig,...
Les mer
Var virkelig Gud så sint at han kunne roes ned bare ved å se sin egen sønn torturert til døde? Naturligvis ikke? For en parodi på evangeliet. Guds vrede er som en fars fortvilelse når han ser barna sine lide....
Les mer
Julen feires til minne om Jesu fødsel, men for ham selv var døden ett av livets store mål. Derfor feirer vi også nattverd. Det ene uten det andre blir litt for lite. Begynnelsen og slutten på hans liv danner...
Les mer
Spørsmålet inneholder bare tre ord, likevel har hundrevis av mennesker skrevet tusenvis av sider for å forsøke å svare på spørsmålet. Kristne og troende med feil syn har blitt fordømt, torturert og drept av dem...
Les mer
I de siste 2000 år har det gang på gang vært reist spørsmål om Jesus. Få historikere betviler at Jesus har levd. Han er den historisk best dokumenterte personen fra antikken. Utenom i Bibelen og i skrifter fra...
Les mer
Å skrive en Jesusbiografi innbyr til avmakt: «Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.» (Joh 21,24.25) Denne...
Les mer
«Der korsfestet de ham …» Disse fire korte ordene fra Johannes evangelium (Joh19:18)tar oss med til frelseshistoriens høydepunkt. Det er fortellingen om en kjærlighet som er så uvanlig og så guddommelig at selv om...
Les mer
Det var neppe noe herberge i Betlehem, så Jesus ble født i en stall. Slik kan også gleden over Frelseren fødes i selv det enkleste hjerte. Hva med neste generasjon? Kommer det noen neste generasjon? Gjelder Guds...
Les mer
Et nytt barn er menneskehetens eneste håp i filmen The Children of Men. Filmen har flere likehetstrekk med den virkelige løsningen på menneskehetens utfordringer. Også i virkeligheten ligger nøkkelen til mer liv i...
Les mer
Han forkastet evolusjonistiske og utopiske tanker om menneskelig selvforbedring og framgang. Utviklingen går heller i negativ retning. Utopia er «intet sted» - inntil han kommer igjen. I 1516 skrev Thomas More om...
Les mer
Dåpen er et symbol på at man legger det gamle syndelivet fra seg for å leve et nytt liv med Gud. Jesus syndet aldri. Likevel lot han seg døpe! 400 år med taushet er over. Malakis avskjedsord om en fremtidig...
Les mer
Hvilke samtidige skildringer av Jesu liv finner vi utenom evangeliene? De som ser etter skildringer av Jesus utenom dem som er skrevet av de kristne selv, vil ikke finne mye, og det lille som finnes er det mye...
Les mer
Powered by Cornerstone