Ressurser/Barnet er redningen
Foto: Anneka / Shutterstock.com     

Barnet er redningen

Av Tor Tjeransen

 

Et nytt barn er menneskehetens eneste håp i filmen The Children of Men. Filmen har flere likehetstrekk med den virkelige løsningen på menneskehetens utfordringer. Også i virkeligheten ligger nøkkelen til mer liv i hånden til et nyfødt barn.

Ingen barn. Ingen framtid. Intet håp. Det er stikkord for filmen The Children of Men bygd på romanen fra 1992 med samme navn av krimforfatteren P. D. James.

Filmen og boken beskriver et England i fullstendig anarki og håpløshet i året 2021. Problemene bunner i at hele menneskeheten ble ufruktbar nærmest over natten i 1995. Filmen beskriver de problemene som oppstår i et samfunn der det ikke lenger fødes barn og befolkningen blir stadig mindre.

Mens naturen tar tilbake områder som tidligere var staselige engelske hager og folk går på kurs for å lære å overleve uten offentlige tjenester er noen på desperat jakt etter løsningen: Et nytt barn.

Man skulle tro at en gravid kvinne og et mulig nytt barn utelukkende ville være gode nyheter i en situasjon der det har gått mange år siden det ble født et barn på kloden. Det er det ikke.

Også i virkeligheten er klodens håp knyttet til en barnefødsel. I Bibelen møter vi barnet som ble født med den klare hensikt å redde menneskene både fra håpløshet og undergang. Josef, tømreren fra Nasaret, ble virkelig forvirret da han oppdaget at forloveden var gravid. Han visste med seg selv at han ikke var far til barnet Maria bar på og tenkte at det beste ville være å skille seg fra Maria.

«Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: ’Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd’» (Matteus 1:20). Dernest hadde engelen en beskjed om barnets viktigste oppgave: «Han skal frelse sitt folk» (Matteus 1:21). Det avgjorde saken for Josef. Han tok på seg ansvaret med å være nærmeste mannlige rollemodell for Frelseren.

Da Jesus ble født var det ikke CNN som var først ute med nyheten. Gud sørget selv for kunngjøringen av Frelserens fødsel. «I dag er det født dere en frelser i Davids by,» var meldingen fra den himmelske budbæreren. Barnet som er den egentlige grunnen til julefeiringen er menneskenes virkelige håp. Han kom inn i historien for å gjøre det mulig å leve uten ende. Det er ikke rart at hans fødsel danner selve utgangspunktet for vår tidsregning. Jesus er det viktigste menneske som noen sinne er født. Det er god grunn til å feire fødselen. Men det er enda viktigere å følge Frelserens instruksjoner om hvordan vi skal nyte godt av hans redningsoperasjon.

Jesus forutsa at det ville bli konflikt rundt ham og hans løsninger for å redde mennesker ut av dødens grep. «Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.» Samtidig ga Jesus følgende oppmuntring: «Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst» (Matteus 10:22).

Det er naturlig å tro at miljøproblemer og terrorisme er verdens største problem, men det er ikke tilfelle. Det største problemet er døden. Problemet er så omfattende at vi nærmest har resignert. Vi har innsett at vi i høyden kan utsette døden noen få år ved hjelp av sunn livsstil og dyktige leger. Vi klarer ikke å utrydde døden. Men det er Frelserens målsetting. Samtidig vil han rydde opp i miljøproblemer og terrorisme.

Prøv noe nytt til jul i år. Les juleevangeliet fra Lukas kapittel 2 om hvordan Jesus ble født, men les også om hvordan døden skal utryddes og miljøet skal gjenopprettes. I Bibelens nest siste kapittel beskrives den nye himmel og den nye jord Gud vil skape.

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ’Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte’» (Åpenbaringen 21:1-4).

Ta også med et avsnitt fra profeten Mika i Det gamle testamente: Mika 4:1-5. Der finner du en forutsigelse om hvordan krig og terrorisme en gang for alle henvises til historien og ikke lenger skal være en del av vår daglige erfaring. «Han (Herren) skal skifte rett mellom mange folk, felle dom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig» (Mika 4:3).

Mange mennesker har slått seg til ro med at den eneste måten de kan leve videre på er gjennom sine barn og barnebarn. Men Gud vil gi liv uten ende til hver eneste person som ønsker å bli reddet fra døden. Han som skapte det første menneskepar og ga dem en fullkommen klode til hjem har evne til å skape på nytt. Han vil gjenopprette alt det som har gått tapt gjennom generasjoner med synd. En forutsetning for å oppnå den målsettingen var at Jesus kom til jorden som et lite barn for å bli Frelser.

Han er det virkelige barnet som gir oss håp. Det er god grunn til å feire ham. Det er enda bedre grunn til å følge ham. For han er barnet med nøkkelen til livet.

Tor Tjeransen

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Spørsmålet inneholder bare tre ord, likevel har hundrevis av mennesker skrevet tusenvis av sider for å forsøke å svare på spørsmålet. Kristne og troende med feil syn har blitt fordømt, torturert og drept av dem som hadde det riktige synet. Jesu egen holdning til andres manglende tro på ham («Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør»...
Les mer
Hvilke samtidige skildringer av Jesu liv finner vi utenom evangeliene? De som ser etter skildringer av Jesus utenom dem som er skrevet av de kristne selv, vil ikke finne mye, og det lille som finnes er det mye debatt rundt. Jødenes Talmud har for eksempel flere avsnitt om en (eller flere) Yeshu som ble henrettet en påskeaften. En av dem...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Powered by Cornerstone