Ressurser/Jesus påstod at han var Gud
Foto: Shutterstock.com     

Jesus påstod at han var Gud

Av Rob Vandeweghe


Ingen av de store verdensreligionene kan vise til grunnleggere som gjorde krav på guddommelighet. Jesus beviste sin guddommelighet godt og grundig.

Jesus var ikke i tvil om hvem han var. Han påstod frimodig at han var Gud og støttet sine påstander med å utføre mirakler. I Matteus, Markus, Lukas og Johannes er det nedtegnet 35 slike, deriblant en del mirakler som viser hans makt over naturen. Slike mirakler forteller oss at Jesus eide en guddommelighet som kunne overstyre naturens egne lover. Effekten av slike mirakler viste seg umiddelbart og vedvarte. Historien om da Jesus mettet de 5000 er ganske imponerende og beskrives i alle evangeliene.

Jesus
Det er hundrevis av profetier i Det gamle testamente som forutsa messias sitt liv og virke. Jesus oppfylte dem alle sammen nøyaktig, selv om oppfyllelsen i de fleste tilfeller var langt utenfor hans egen kontroll, og totalt utenfor statistisk sannsynlighet. Disse profetiene ble skrevet flere hundre år før han ble født, og forutsa stamtreet hans, hans fødsel og hvilken by han skulle fødes i, hans arbeid og svært detaljert om hans lidelse og korsfestelse.

Da det så ut som om Jesus hadde tapt, at ondskapen hadde vunnet ved å korsfeste og avlive messias, gjorde Gud det største av alle mirakler: Kristi oppstandelse. Satans største seier viste seg å bli hans totale nederlag. Da Jesus ofret sitt blod på korset gjorde han frelsen tilgjengelig for alle. Hans oppstandelse var et mektig vitnesbyrd om at han var Guds sønn, som døden ikke kunne holde på. Det er få historiske hendelser som er så godt bevist som oppstandelsen. Bibelen bekrefter den, og allerede noen få år etter oppstandelsen var hendelsen blitt en læresetning.

Dette har forandret utallige menneskeliv på dramatisk vis, fra disiplene selv, Paulus og Jakob (hans bror). Det går ikke an å forklare den vekst som den første kristne bevegelse fikk på noen annen måte enn at de personlig observerte at Jesus døde på korset, men levde igjen tre dager etterpå. 

De andre
Hinduismen hadde ingen grunnlegger, så ingen kan heller gjøre krav på guddommelighet. Gandhi var en ydmyk og rettskaffen mann som hadde omsorg for andre. Han gjorde imidlertid aldri krav på å være guddommelig. Siddhartha Gautama (Buddha) gjorde ikke krav på å være Gud, og det er ingen seriøse bekreftelser på at han utførte mirakler i sitt liv eller at han stod opp fra de døde.

Profeten Muhammed gjorde det helt klart at han bare var Allah sin profet. Muhammed oppfylte ingen profetier, og det finnes heller ikke noen seriøse skildringer om at han utførte mirakler. Mange muslimer vil si at koranen er det aller største miraklet. Andre henviser til fortellinger om mirakler, som har dype røtter i tradisjonen, men disse blir ikke bekreftet av pålitelige skrifter eller historien. Og selv om dette var beviser for at Muhammed var guddommelig inspirert så blekner det i sammenlikning med de mirakler og profetier som knyttes til Jesus.

Muhammed døde den 8. juni 632 e.Kr, i Medina da han var 61 år gammel. Tusenvis av fromme muslimer besøker graven hans der hvert år. Senere legender vil ha det til at han ikke døde, men ble tatt til himmelen i Jerusalem (der Klippedomen står i dag). Det er imidlertid ikke lagt fram noen seriøse bevis for dette. Uansett hvor Muhammed havnet, har ingen påstått at han ble reist fra de døde.

Kristus er den eneste som hevdet å være Gud. Og han er også den eneste som har gitt oss bevis som støtter hans krav.

Rob Vandeweghe

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Spørsmålet inneholder bare tre ord, likevel har hundrevis av mennesker skrevet tusenvis av sider for å forsøke å svare på spørsmålet. Kristne og troende med feil syn har blitt fordømt, torturert og drept av dem som hadde det riktige synet. Jesu egen holdning til andres manglende tro på ham («Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør»...
Les mer
Hvilke samtidige skildringer av Jesu liv finner vi utenom evangeliene? De som ser etter skildringer av Jesus utenom dem som er skrevet av de kristne selv, vil ikke finne mye, og det lille som finnes er det mye debatt rundt. Jødenes Talmud har for eksempel flere avsnitt om en (eller flere) Yeshu som ble henrettet en påskeaften. En av dem...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Powered by Cornerstone