Ressurser/Jesus fra Davids ætt
Foto: Anneka / Shutterstock.com     

Jesus fra Davids ætt

Av Kjell Aune


Jesus var jøde, av Davids ætt, altså Juda stamme. Matt. 1 sporer Josefs slekt tilbake. Men Jesus var jo ikke Josefs sønn, da Maria ble unnfanget av DHÅ.

Likesom Josef, var Maria tydeligvis også av Davids ætt. Rom 1,3 sier at Jesus «av kjødet» kom fra Davids ætt. Siden det ikke kan referere til Josefs ættelinje, må det referere til Marias. Se 2 Tim 2,8. David var av Juda stamme. Marias’ slektning Elisabeth var av Arons ætt, altså av Levi stamme. Man oppgav gjerne stamme tilhørigheten gjennom farslinjen. Marias’ far var nok derfor av Juda stamme. Hennes mor kan ha vært av Levi stamme. Det var ganske vanlig at etterkommere av Juda og Levi stammer giftet seg med hverandre.

Maria var jomfru (Matt 1,18). Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd. Når Josefs ættelinje i Matteus 1 listes opp som en ættetavle for Jesus, Davids sønn (Matt 1,1) er det ikke fordi Jesus genetisk var Josefs sønn. Josef var i slekt med Jesus, ikke som hans genetiske far, men som mannen til hans mor. Legg merke til at i Matt. 1,2-15 står det om hvert eneste slektsledd at den og den «fikk» sønnen så og så. Om Josef (Matt 1,16) står det derimot bare at han «ble far til Jesus». Dette pga Marias’ jomfrufødsel.

Kjell Aune

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Spørsmålet inneholder bare tre ord, likevel har hundrevis av mennesker skrevet tusenvis av sider for å forsøke å svare på spørsmålet. Kristne og troende med feil syn har blitt fordømt, torturert og drept av dem som hadde det riktige synet. Jesu egen holdning til andres manglende tro på ham («Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør»...
Les mer
Hvilke samtidige skildringer av Jesu liv finner vi utenom evangeliene? De som ser etter skildringer av Jesus utenom dem som er skrevet av de kristne selv, vil ikke finne mye, og det lille som finnes er det mye debatt rundt. Jødenes Talmud har for eksempel flere avsnitt om en (eller flere) Yeshu som ble henrettet en påskeaften. En av dem...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Powered by Cornerstone