Arkeologi

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia...
Les mer
Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen...
Les mer
Norges plass og rolle i framtidens politiske mønster i Europa. På dette feltet er det mye spekulasjon, og mange forskjellige tolkninger av det bibelske materialet. Vi ønsker ikke å involvere oss i de profetiske detaljene...
Les mer
Vi vet ikke hva som skjedde med arken etter syndfloden, om Noah benyttet materialene til andre prosjekter, eller om den ble destruert i vulkanske utbrudd eller andre naturkatastrofer som inntraff i kjølvannet av flommen....
Les mer
Hvorfor kan oldtidens kongsnavn kan variere fra et dokument til et annet? Hvorfor de ikke alltid er de samme som i Bibelen? Svaret er todelt: 1. Kongene hadde ofte flere navn, noe som virker forvirrende på de fleste...
Les mer
Kilder. I Egypt finnes det mange skriftlige kilder om fremstående personer. En av grunnene til dette er egypternes overbevisning om at å nedtegne og bevare en persons navn var av stor betydning, for dersom navnet...
Les mer
Josefus regnes for å være en pålitelig historiker. Den kjente amerikanske historikeren James T. Shotwell (1874-1965) anså Josefus som en av de åtte til ti mest betydningsfulle historieskriverne ned gjennom tidene, og...
Les mer
Hyksosfolket overtok herredømmet i Egypt og deres ledere ble de nye faraoene i landet. Egypt hadde forskjellige ”dynastier”, dvs. forskjellige slekter, familier eller grupperinger som i sin tid overtok makten og styrte...
Les mer
Var hyksosfolket og jødene identiske? Nei. Hyksos betyr ”høvding over fremmede land.” Deres opprinnelse er usikker, men mange har hurriske navn. Sannsynligvis var de amoritter. Flere egyptiske minnesmerker gjengir dem...
Les mer
HYKSOS, HERSKER AV FREMMED LAND, HYRDEKONGER, JOSEFUS, MANETHO, EGYPT, SNEFRU, DASHUR Det er mye omkring hyksosfolket vi ikke vet, men det ser ut til at navnet “Hyksos” går tilbake til et egyptisk uttrykk som betyr...
Les mer
Herodot er velkjent og anerkjent og regnes som en av oldtidens fremste historieskrivere. Cicero kalte ham ”historiens far”, og den betegnelsen har – ikke uten grunn – ofte blitt brukt om ham. Han huskes best for...
Les mer
Hamas er en forkortelse for det arabiske ”Harakat al-muqawama al-islamiyya,” og betyr også ”begeistring.” Opprinnelig ble den organisert som en religiøs og humanitær organisasjon i 1967, men spesielt fra 1987 da Intifadaen...
Les mer
I mange år trodde elevene ved Canford School i Sør England at den vakre utskjæringen på veggen i kiosken deres var en gipskopi av et museumsstykke fra oldtiden. Dersom pilene fra dart spillet like ved traff utskjæringene...
Les mer
Første dynasti (ca. 3000 – 2810 f. Kr.) Horus Aha (=Menes) Horus Djer Dronning Merijetneit Horus Den Horus Enedjib Horus Semerkhet Horus Kaa Annet dynasti (2810 – 2665 f. Kr.) Horus Hetepsekhemuij Horus Raneb Horus...
Les mer
”Misrajim”, Kams andre sønn slo seg ned i Egypt, og landet fikk navn etter ham. Det hebraiske navnet hans er totall og henviser sannsynligvis til den vanlige inndelingen av landet i to enheter: Øvre og Nedre Egypt....
Les mer
Egypts historie er nedtegnet i gravkammer, offentlige bygninger og på monumenter; den enkelte farao fikk skrevet ned alt han syntes var verdt å huske fra hans regjeringstid. Dessverre blir dette bare bruddstykker, og...
Les mer
DET 17. DYNASTI OG KAMPEN MOT HYKSOSFOLKET: Faraoene Sekenenras og Kamose kom fra Øvre Egypt. De tilhørte det vi kaller det 17. dynasti som vi spesielt forbinder med området omkring Teben (Thebe), byen som i dag...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet...
Les mer
NINIVE Både Botta og Layard foretok utgravninger i sitt tidligere arbeid på steder som de feilaktig identifiserte som Ninive. Botta trodde, for eksempel, at da han gravde ut Khorsabad, hadde han funnet Ninive. Men...
Les mer
Akkadisk er et utdødd østsemittisk språk, som var sterkt påvirka av sumerisk. Det ble brukt i perioden fra omkring 2500 f.Kr. til det første århundret etter Kristus i Mesopotamia og i dagens Syria. De siste århundrene...
Les mer
Powered by Cornerstone