Ressurser/Hyksosfolket – Katerakt

Hyksosfolket – Katerakt

Av Roger Robertsen

 

Var hyksosfolket og jødene identiske?  Nei. Hyksos betyr ”høvding over fremmede land.” Deres opprinnelse er usikker, men mange har hurriske navn. Sannsynligvis var de amoritter. Flere egyptiske minnesmerker gjengir dem som asiater. Poenget her er at jødene, på samme måten som hyksosfolket, var ”utlendinger” eller ”innvandrere” i Egypt, og derfor hadde flere ting felles, bl.a. var de ikke helt populære hos de opprinnelige egypterne.

Er ”grav” det samme som ”katerakt”? Nei. En katerakt er en innsnevring med bratte kneiker i den ellers flate og brede Nildalen som gjør at elven smalner inn og blir til en foss. Aswandemningen danner i dag verdens største kunstige innsjø, og ligger ved den første av i alt seks katerakter.

Geografisk plassering av pyramidene. 

•    De første kasselignende gravene lå i Abydos, ca. 370 km sør for Kairo 
•    Første trinn- eller trappepyramiden ble bygd i Sakkara 
•    Første kongen i det 4. dynastiet, Snefru, bygde de tre første egentlige pyramidene. Den første var sannsynligvis den i Medum, ca. 64 km. sør for Kairo (s. 9).
•    Den neste Snefru bygde lå/ligger i Dashur, ca. 45 km lengre mot nord (Kheops-pyramiden, den største av alle). ”Det finnes rester av omkring åtti pyramider i Egypt, men ingen er så imponerende som Gize-pyramidene”. De største pyramidene lå altså i Gize som er avmerket på kartet i utkanten av Kairo.

Roger Robertsen
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone