Ressurser/Hyksosfolket – Katerakt

Hyksosfolket – Katerakt

Av Roger Robertsen

 

Var hyksosfolket og jødene identiske?  Nei. Hyksos betyr ”høvding over fremmede land.” Deres opprinnelse er usikker, men mange har hurriske navn. Sannsynligvis var de amoritter. Flere egyptiske minnesmerker gjengir dem som asiater. Poenget her er at jødene, på samme måten som hyksosfolket, var ”utlendinger” eller ”innvandrere” i Egypt, og derfor hadde flere ting felles, bl.a. var de ikke helt populære hos de opprinnelige egypterne.

Er ”grav” det samme som ”katerakt”? Nei. En katerakt er en innsnevring med bratte kneiker i den ellers flate og brede Nildalen som gjør at elven smalner inn og blir til en foss. Aswandemningen danner i dag verdens største kunstige innsjø, og ligger ved den første av i alt seks katerakter.

Geografisk plassering av pyramidene. 

•    De første kasselignende gravene lå i Abydos, ca. 370 km sør for Kairo 
•    Første trinn- eller trappepyramiden ble bygd i Sakkara 
•    Første kongen i det 4. dynastiet, Snefru, bygde de tre første egentlige pyramidene. Den første var sannsynligvis den i Medum, ca. 64 km. sør for Kairo (s. 9).
•    Den neste Snefru bygde lå/ligger i Dashur, ca. 45 km lengre mot nord (Kheops-pyramiden, den største av alle). ”Det finnes rester av omkring åtti pyramider i Egypt, men ingen er så imponerende som Gize-pyramidene”. De største pyramidene lå altså i Gize som er avmerket på kartet i utkanten av Kairo.

Roger Robertsen
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone