Ressurser/Stjernenes betydning for egypterne

Stjernenes betydning for egypterne

 

Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne?

Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. 

”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige mumien. De var bygget på tre akser: Den vertikale aksen som forbandt himmelen og jorden og var forbindelsen mellom faraoen og hans guddommelige far Ra [solguden] som han engang for evig skulle bli forent med; nord-syd aksen, eller polaraksen, som gikk parallelt med Nilen, som løper fra syd til nord fra Nedre til Øvre Egypt, og som har med kongens funksjon å gjøre; og øst – vest aksen, eller himmelaksen, som gikk parallelt med solens daglige vandring over himmelen, for solen står opp og går ned og blir gjenfødt hver dag i en evig syklus.” (Alberto Siliotti: Guide to the Pyramids of Egypt, Barnes & Noble, 1997, side 34.)

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone