Ressurser/Hamas, Haman

Hamas, Haman

Av Roger Robertsen

 

Hamas er en forkortelse for det arabiske ”Harakat al-muqawama al-islamiyya,” og betyr også ”begeistring.” Opprinnelig ble den organisert som en religiøs og humanitær organisasjon i 1967, men spesielt fra 1987 da Intifadaen oppsto fikk den sitt virkelige militante preg.

Den jødiske historikeren Josephus (samtidig med apostlene), hevdet at Haman var amalekitt (Ant. xi, 6.5.), og representerte derved århundrers fiendskap med den jødiske nasjon.

Hebraisk og arabisk er som kjent nær beslektet. ”Hamasa” er en antologi fra tiden før Muhammed, kjent fra gammel arabisk litteratur. Hamath/Hama, en befestet by i Syria kan sånn sett også danne bakgrunnen for det moderne Hamas.  Flere andre ord ligner på det moderne ”Hamas”, så det blir etter mitt skjønn vanskelig å knytte direkte forbindelser til den bibelske personligheten. Om noen av initiativtakerne hadde dette i tanke er vanskelig å si, vi har hittil ikke fått slik informasjon.

En annen og etter mitt skjønn nærmere kobling ligger nok i navnet ”Ham” (norsk ”Kam”), Noahs yngste sønn. Han ble jo stamfar bl.a. til de arabiske kusjittene og kananittene, opprinnelige innbyggere i ”Palestina.”

Roger Robertsen


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone