Ressurser/Hamas, Haman

Hamas, Haman

Av Roger Robertsen

 

Hamas er en forkortelse for det arabiske ”Harakat al-muqawama al-islamiyya,” og betyr også ”begeistring.” Opprinnelig ble den organisert som en religiøs og humanitær organisasjon i 1967, men spesielt fra 1987 da Intifadaen oppsto fikk den sitt virkelige militante preg.

Den jødiske historikeren Josephus (samtidig med apostlene), hevdet at Haman var amalekitt (Ant. xi, 6.5.), og representerte derved århundrers fiendskap med den jødiske nasjon.

Hebraisk og arabisk er som kjent nær beslektet. ”Hamasa” er en antologi fra tiden før Muhammed, kjent fra gammel arabisk litteratur. Hamath/Hama, en befestet by i Syria kan sånn sett også danne bakgrunnen for det moderne Hamas.  Flere andre ord ligner på det moderne ”Hamas”, så det blir etter mitt skjønn vanskelig å knytte direkte forbindelser til den bibelske personligheten. Om noen av initiativtakerne hadde dette i tanke er vanskelig å si, vi har hittil ikke fått slik informasjon.

En annen og etter mitt skjønn nærmere kobling ligger nok i navnet ”Ham” (norsk ”Kam”), Noahs yngste sønn. Han ble jo stamfar bl.a. til de arabiske kusjittene og kananittene, opprinnelige innbyggere i ”Palestina.”

Roger Robertsen


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone