Ressurser/Egypt: navnets opprinnelse

Egypt: navnets opprinnelse

 

”Misrajim”, Kams andre sønn slo seg ned i Egypt, og landet fikk navn etter ham. Det hebraiske navnet hans er totall og henviser sannsynligvis til den vanlige inndelingen av landet i to enheter: Øvre og Nedre Egypt. Områdene ble forent under det første dynasti. Navnet ”Egypt” har vi fra det greske ”Aiguptos”, men egypterne selv benytter i dag navnet ”Misr” fra Misrajim. Datering i denne perioden er noe usikker da der er ulike varianter i tekst grunnlaget, men vanlig datering er rundt midten av det 3. årtusen før Kristus.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone