Ressurser/Egypt: navnets opprinnelse

Egypt: navnets opprinnelse

 

”Misrajim”, Kams andre sønn slo seg ned i Egypt, og landet fikk navn etter ham. Det hebraiske navnet hans er totall og henviser sannsynligvis til den vanlige inndelingen av landet i to enheter: Øvre og Nedre Egypt. Områdene ble forent under det første dynasti. Navnet ”Egypt” har vi fra det greske ”Aiguptos”, men egypterne selv benytter i dag navnet ”Misr” fra Misrajim. Datering i denne perioden er noe usikker da der er ulike varianter i tekst grunnlaget, men vanlig datering er rundt midten av det 3. årtusen før Kristus.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone