Ressurser/Egypts historie
Foto: ArtsyBee fra Pixabay     

Egypts historie

 

Egypts historie er nedtegnet i gravkammer, offentlige bygninger og på monumenter; den enkelte farao fikk skrevet ned alt han syntes var verdt å huske fra hans regjeringstid. Dessverre blir dette bare bruddstykker, og ufullstendig.

En egyptisk prest, Manetho, som levde ca. 300 år f.Kr. nedtegnet en mer fullstendig historie for landet på gresk. Verket er – som så mye annet – gått tapt, men vi har bevart bruddstykker slik de er gjengitt hos andre forfattere. Noe av det viktigste han skrev var nedtegnelsen over herskerne, inndelt i såkalte ”dynastier.”

Den greske historieskriveren Herodot (ca. 484-425 f.Kr.) fra Halikarnassos i Lilleasia, besøkte Egypt og beskriver vesentlige elementer ved ulike steder, religion og historie. Vi er altså ikke helt ”historieløse” når det gjelder Egypt.

Korrespondanse er også et vesentlig element i kunnskapen om det gamle Egypt; jfr. Tell el Amarna-brevene og annet som kaster mye lys over ulike perioder. Historien utfylles også ved nedtegnelser i andre land der deres kontakt med Egypt er nevnt.

Folkeslags utseende kan endre seg når geografiske, klimamessige, ernæringsmessige og sosiale forhold endrer seg. I tillegg kan naturligvis endringer også oppstå som resultat av at populasjoner isoleres, rent geografisk, fra hverandre. Adferd, livsvilkår generelt etc. kan også påvirke situasjonen. Det avgjørende, sett fra et bibelsk og kristen ståsted, er naturligvis Guds intervensjon; Gud selv kan endre det han har skapt.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone