Ressurser/Rosetta steinen
Rosetta-steinen, British Museum, London.
Rosetta-steinen, British Museum, London.     
Foto: Matteo Vistocco på Unsplash     

Rosetta steinen

Av Per W. Næsheim

 

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer.

Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som ble Egypt til del da den 13-år gamle Ptolemeus V Epifanes ble kronet. For oss kan dette synes av mindre betydning, men for kongen var det naturligvis viktig å formidle dette til sin samtid og ettertid. Innholdet på Rosettasteinen er derfor ikke spesielt viktig for oss i dag, så den store betydningen av funnet ligger i det at den åpnet veien til forståelsen av hieroglyfene.

Per Næsheim

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone