Ressurser/Josefus

Josefus

Av Per W. Næsheim

 

Josefus regnes for å være en pålitelig historiker. Den kjente amerikanske historikeren James T. Shotwell (1874-1965) anså Josefus som en av de åtte til ti mest betydningsfulle historieskriverne ned gjennom tidene, og historikeren Arnold Toynbe (1889-1975) setter ham opp sammen med Herodot, Thukydid, Xenofon og Polybius som en av de fem største når det gjelder historieskrivning fra den hellenistiske perioden. 

Når en vurderer Josefus pålitelighet, skal en huske på at han skrev i en epoke da den opplyste verden var meget bevisst de strenge krav som hellenistisk historieskrivning stilte. Det var dessuten andre historikere som skrev om de samme emner og begivenheter. Det er derfor vanskelig å forestille seg at Josefus kunne tillate seg å være unøyaktig på vesentlige punkter når han visste at han skrev for en kritisk leserkrets. 

Nå finnes det selvsagt ingen fullstendig objektiv historieskriver, og Josefus er ikke noe unntak. Derfor skal man være klar over at han også hadde sine fordommer og sin agenda når han skrev. Feil finnes det også i hans skrifter, men på de aller fleste punkter der det er snakk om konkret informasjon, for eksempel angående navn, begivenheter og geografi, der vi kan etterprøve ham, er han etterrettelig.    
[Se innledning til boken Flavius Josephus – The Great Roman-Jewish War (Harper Torchbooks, New York, 1960), side x-xi].

Per W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone