Ressurser/Akkadisk

Akkadisk

 

Akkadisk er et utdødd østsemittisk språk, som var sterkt påvirka av sumerisk. Det ble brukt i perioden fra omkring 2500 f.Kr. til det første århundret etter Kristus i Mesopotamia og i dagens Syria. De siste århundrene av språkets levetid ble det i stor grad utkonkurrert av arameisk, og ble til slutt bare brukt som skrift- og lærdomsspråk. Språkets navn er avleda fra navnet på byen Akkad. Akkadisk var folkespråk og embetsspråk i Mesopotamia og i en periode språket for internasjonal korrespondanse i Midtøsten og Egypt.

Akkadisk er en fellesbetegnelse på tre nært beslekta dialekter, gammelakkadisk, babylonsk og assyrisk. Den mellombabylonske språkformen ble i en periode brukt som et lingua franca i Midtøsten, og er dokumentert, ofte i former som var påvirka av språklige substrater som for eksempel kanaanittiske språk, i dokumenter fra andre deler av regionen, blant annet i de såkalte Amarnabrevene.

Fra og med den mellombabylonske perioden ble det brukt en bestemt dialekt, standardbabylonsk, ved skriving av litterære tekster i Babylonia og Assyria. Denne litteraturdialekten er en syntese av gammel- og mellombabylonsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone