Ressurser/Hyksosfolket

Hyksosfolket

Av Roger Robertsen

 

Hyksosfolket overtok herredømmet i Egypt og deres ledere ble de nye faraoene i landet. Egypt hadde forskjellige ”dynastier”, dvs. forskjellige slekter,   familier eller grupperinger som i sin tid overtok makten og styrte inntil de ble kastet og andre overtok. Det var Manetho, en egyptisk prest som skrev landets historie omkring 300 år f.Kr., men mesteparten av hans arbeid er gått tapt. Han inndelte kongehusene i de såkalte ”dynastiene”, men å komme fram til en nøyaktig kronologi for disse dynastiene har vært - og er - en stor utfordring for egyptologene.

Den jødiske historieskriver Josefus omtaler Hyksos-herskerne som ”hyrdekongene”. De synes å ha vært en del av en stor migrasjon av mennesker som oversvømte Det Nære Østen på denne tiden (ca. 1780 – 1590 f. Kr.). Selve navnet ”Hyksos” betyr ”hersker over fremmede land.” De var av semittisk opprinnelse og hadde derved et nært forhold til hebreerne som også hadde denne bakgrunnen og drev mye med husdyr. 

Roger Robertsen

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone