Ressurser/Hyksosfolket

Hyksosfolket

Av Roger Robertsen

 

Hyksosfolket overtok herredømmet i Egypt og deres ledere ble de nye faraoene i landet. Egypt hadde forskjellige ”dynastier”, dvs. forskjellige slekter,   familier eller grupperinger som i sin tid overtok makten og styrte inntil de ble kastet og andre overtok. Det var Manetho, en egyptisk prest som skrev landets historie omkring 300 år f.Kr., men mesteparten av hans arbeid er gått tapt. Han inndelte kongehusene i de såkalte ”dynastiene”, men å komme fram til en nøyaktig kronologi for disse dynastiene har vært - og er - en stor utfordring for egyptologene.

Den jødiske historieskriver Josefus omtaler Hyksos-herskerne som ”hyrdekongene”. De synes å ha vært en del av en stor migrasjon av mennesker som oversvømte Det Nære Østen på denne tiden (ca. 1780 – 1590 f. Kr.). Selve navnet ”Hyksos” betyr ”hersker over fremmede land.” De var av semittisk opprinnelse og hadde derved et nært forhold til hebreerne som også hadde denne bakgrunnen og drev mye med husdyr. 

Roger Robertsen

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone