Ressurser/Noahs ark

Noahs ark

 

Vi vet ikke hva som skjedde med arken etter syndfloden, om Noah benyttet materialene til andre prosjekter, eller om den ble destruert i vulkanske utbrudd eller andre naturkatastrofer som inntraff i kjølvannet av flommen. Det som synes sikkert er at den per i dag ikke er funnet, uansett hva enkelte ivrige ”ark jegere” hevder.

I årenes løp har ulike grupperinger lagt fram ulike ”beviser” for at arken endelig var funnet. Et av disse viser en geologisk formasjon med båt preg, mens andre skal ha funnet arken høyere oppe i de tradisjonelle Araratfjellene. En kinesisk ekspedisjon har i disse dager vist bilder av trematerialer som skal være fra arken. De har også bilder av ulike rom i konstruksjonen de hevder å ha lokalisert, men det viser seg dessverre at det heller ikke denne gangen er et seriøst funn. 

Sunn og sann forskning, som er etterprøvbar, har hittil vist at ingen av de påståtte ”funnene” er Noahs ark. Stor mediefokusering, kombinert med intenst engasjement og glimrende presentasjoner fra ark jegernes side har likevel ikke vært basert på holdbare funn.

Det er leit å bli ledet til å tro på noe som i ettertid viser seg å være basert på overdreven optimisme eller det som verre er. NBI råder derfor til forsiktighet og skepsis i denne sammenhengen, og vi ønsker ikke å bli knyttet opp til noen spesielle ekspedisjoner og ”funn”. 

Hva framtiden vil bringe vet ingen, i mellomtiden følger vi med i utviklingen og nyhetsbildet, men hittil er ingen viktige/avgjørende funn gjort. Hvis Noahs ark skulle bli funnet vil vi være takknemlige til Gud for enda et argument for Bibelens troverdighet.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone