Ressurser/Noahs ark

Noahs ark

 

Vi vet ikke hva som skjedde med arken etter syndfloden, om Noah benyttet materialene til andre prosjekter, eller om den ble destruert i vulkanske utbrudd eller andre naturkatastrofer som inntraff i kjølvannet av flommen. Det som synes sikkert er at den per i dag ikke er funnet, uansett hva enkelte ivrige ”ark jegere” hevder.

I årenes løp har ulike grupperinger lagt fram ulike ”beviser” for at arken endelig var funnet. Et av disse viser en geologisk formasjon med båt preg, mens andre skal ha funnet arken høyere oppe i de tradisjonelle Araratfjellene. En kinesisk ekspedisjon har i disse dager vist bilder av trematerialer som skal være fra arken. De har også bilder av ulike rom i konstruksjonen de hevder å ha lokalisert, men det viser seg dessverre at det heller ikke denne gangen er et seriøst funn. 

Sunn og sann forskning, som er etterprøvbar, har hittil vist at ingen av de påståtte ”funnene” er Noahs ark. Stor mediefokusering, kombinert med intenst engasjement og glimrende presentasjoner fra ark jegernes side har likevel ikke vært basert på holdbare funn.

Det er leit å bli ledet til å tro på noe som i ettertid viser seg å være basert på overdreven optimisme eller det som verre er. NBI råder derfor til forsiktighet og skepsis i denne sammenhengen, og vi ønsker ikke å bli knyttet opp til noen spesielle ekspedisjoner og ”funn”. 

Hva framtiden vil bringe vet ingen, i mellomtiden følger vi med i utviklingen og nyhetsbildet, men hittil er ingen viktige/avgjørende funn gjort. Hvis Noahs ark skulle bli funnet vil vi være takknemlige til Gud for enda et argument for Bibelens troverdighet.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone