Ressurser/Hyksosfolket diverse

Hyksosfolket diverse

Av Per W. Næsheim

 

HYKSOS, HERSKER AV FREMMED LAND, HYRDEKONGER, JOSEFUS, MANETHO, EGYPT, SNEFRU, DASHUR

Det er mye omkring hyksosfolket vi ikke vet, men det ser ut til at navnet “Hyksos” går tilbake til et egyptisk uttrykk som betyr “hersker av fremmed land”. Navnet brukes av den egyptiske historikeren Manetho som Josefus siterer og som beskriver disse nye herskerne i Egypt som gudsbespottende inntrengere som ødela landet. Når Josefus oversatte navnet med “hyrdekonger” kan dette ha sammenheng med at han identifiserte Hyksos med Det gamle testamentes hebreere. Hebreerne var jo selv et et hyrdefolk eller gjetere. Bibelen forteller at dette hadde egypterne et  negativt forhold til, men det er mulig at det først og fremst gjaldt de opprinnelige egypterne, og ikke hyksosfolket, i hvert fall ikke i samme grad (se 1 Mos 46,31-34).

De fleste forskere i dag støtter ikke Josefus identifikasjon av Hyksos med hebreerne, men det er mange som mener at hebreerne var i Egypt i hyksosperioden. Siden hyksosfolket var semitter, slik hebreerne også var, er det naturlig at de ville ha mer til felles med hebreerne enn egypterne hadde. Dette kan forklare den godviljen som hebreerne en tid nøt i Egypt, samt at holdningen til hebreerne ble mer negativ etter at egypterne gjorde opprør mot hyksosfolket og fordrev dem fra landet.

Per W. Næsheim    

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone