Ressurser/Hyksosfolket diverse

Hyksosfolket diverse

Av Per W. Næsheim

 

HYKSOS, HERSKER AV FREMMED LAND, HYRDEKONGER, JOSEFUS, MANETHO, EGYPT, SNEFRU, DASHUR

Det er mye omkring hyksosfolket vi ikke vet, men det ser ut til at navnet “Hyksos” går tilbake til et egyptisk uttrykk som betyr “hersker av fremmed land”. Navnet brukes av den egyptiske historikeren Manetho som Josefus siterer og som beskriver disse nye herskerne i Egypt som gudsbespottende inntrengere som ødela landet. Når Josefus oversatte navnet med “hyrdekonger” kan dette ha sammenheng med at han identifiserte Hyksos med Det gamle testamentes hebreere. Hebreerne var jo selv et et hyrdefolk eller gjetere. Bibelen forteller at dette hadde egypterne et  negativt forhold til, men det er mulig at det først og fremst gjaldt de opprinnelige egypterne, og ikke hyksosfolket, i hvert fall ikke i samme grad (se 1 Mos 46,31-34).

De fleste forskere i dag støtter ikke Josefus identifikasjon av Hyksos med hebreerne, men det er mange som mener at hebreerne var i Egypt i hyksosperioden. Siden hyksosfolket var semitter, slik hebreerne også var, er det naturlig at de ville ha mer til felles med hebreerne enn egypterne hadde. Dette kan forklare den godviljen som hebreerne en tid nøt i Egypt, samt at holdningen til hebreerne ble mer negativ etter at egypterne gjorde opprør mot hyksosfolket og fordrev dem fra landet.

Per W. Næsheim    

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone