Ressurser/Arkeologi i Ninive

Arkeologi i Ninive

 

NINIVE

Både Botta og Layard foretok utgravninger i sitt tidligere arbeid på steder som de feilaktig identifiserte som Ninive. Botta trodde, for eksempel, at da han gravde ut Khorsabad, hadde han funnet Ninive. 

Men senere gjorde Layard omfattende arbeid i Kuyunjik ved østbredden av Tigris, overfor Mosul. Dette identifiserte han korrekt som en del av det gamle Ninive. Byen Ninive omfattet et nokså stort område på østsiden av Tigris, slik illustrasjonen på side 15 i kursbrevet viser. 

Mye av det som Layard sendte hjem til England, og som i dag er å finne i British Museum, kommer fra utgravningene av Ninive. Men det meste av det gamle Ninive ligger fremdeles begravd, og byen har aldri blitt gjenoppbygget.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone