Ressurser/Arkeologi i Ninive

Arkeologi i Ninive

 

NINIVE

Både Botta og Layard foretok utgravninger i sitt tidligere arbeid på steder som de feilaktig identifiserte som Ninive. Botta trodde, for eksempel, at da han gravde ut Khorsabad, hadde han funnet Ninive. 

Men senere gjorde Layard omfattende arbeid i Kuyunjik ved østbredden av Tigris, overfor Mosul. Dette identifiserte han korrekt som en del av det gamle Ninive. Byen Ninive omfattet et nokså stort område på østsiden av Tigris, slik illustrasjonen på side 15 i kursbrevet viser. 

Mye av det som Layard sendte hjem til England, og som i dag er å finne i British Museum, kommer fra utgravningene av Ninive. Men det meste av det gamle Ninive ligger fremdeles begravd, og byen har aldri blitt gjenoppbygget.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone