Ressurser/Kilder i Egypt

Kilder i Egypt

Av Per W. Næsheim

 

Kilder. I Egypt finnes det mange skriftlige kilder om fremstående personer. En av grunnene til dette er egypternes overbevisning om at å nedtegne og bevare en persons navn var av stor betydning, for dersom navnet overlevde, ville personens livskraft også fortsette å eksistere i det hinsidige livet. Det var selvsagt spesielt de ledende personer i samfunnet, slik som herskere og prester, som hadde ressurser til å gjøre skriftlige nedtegnelser om seg selv og sine meritter, og mange av dem benyttet seg da også av dette. Derfor finner vi noe informasjon om de fleste av Egypts herskere, slik at det går an å lage en nokså fullstendig liste over dynastiene og herskerne i Egypt fra omkring år 3000 f.Kr.

En bok med tittelen Who’s Who in Ancient Egypt, skrevet av Michael Rice, er et eksempel på rikdommen av kildemateriale. Denne boken, på omkring 250 sider, inneholder korte beskrivelser av et stort antall konger (faraoer), dronninger, prinser og prinsesser, statlige tjenestemenn, guvernører, prester og religiøse ledere, skriftlærde, poeter, filosofer, vitenskapsmenn, militærledere, leger og en del andre kategorier av personer. Men dette er bare et lite utvalg av den informasjonen som er tilgjengelig!

Per W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone