Ressurser/Kilder i Egypt

Kilder i Egypt

Av Per W. Næsheim

 

Kilder. I Egypt finnes det mange skriftlige kilder om fremstående personer. En av grunnene til dette er egypternes overbevisning om at å nedtegne og bevare en persons navn var av stor betydning, for dersom navnet overlevde, ville personens livskraft også fortsette å eksistere i det hinsidige livet. Det var selvsagt spesielt de ledende personer i samfunnet, slik som herskere og prester, som hadde ressurser til å gjøre skriftlige nedtegnelser om seg selv og sine meritter, og mange av dem benyttet seg da også av dette. Derfor finner vi noe informasjon om de fleste av Egypts herskere, slik at det går an å lage en nokså fullstendig liste over dynastiene og herskerne i Egypt fra omkring år 3000 f.Kr.

En bok med tittelen Who’s Who in Ancient Egypt, skrevet av Michael Rice, er et eksempel på rikdommen av kildemateriale. Denne boken, på omkring 250 sider, inneholder korte beskrivelser av et stort antall konger (faraoer), dronninger, prinser og prinsesser, statlige tjenestemenn, guvernører, prester og religiøse ledere, skriftlærde, poeter, filosofer, vitenskapsmenn, militærledere, leger og en del andre kategorier av personer. Men dette er bare et lite utvalg av den informasjonen som er tilgjengelig!

Per W. Næsheim
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone