Ressurser/Norges plass i Europa

Norges plass i Europa

Av Roger Robertsen

 

Norges plass og rolle i framtidens politiske mønster i Europa. På dette feltet er det mye spekulasjon, og mange forskjellige tolkninger av det bibelske materialet. Vi ønsker ikke å involvere oss i de profetiske detaljene som åpenbart er uklare og tvetydige.

Restene av Romerriket, og derved Europas framtid, er beskrevet i generelle ordelag i Daniel 2. Restene av Romerriket skal i lengden ikke kunne holde sammen, noe som har vært bevist gjennom de siste 1500 årene, og som også i framtiden vil bli bevist. Å gå særlig lengre enn dette blir noe spekulativt, og mange har brent seg på slike utleggelser. Profetiene er i hovedsak gitt for at vi skal kunne innrette våre liv i harmoni med Guds Ords veiledning og derved være forberedt uansett hva som skjer. I tillegg skal vi kunne kjenne igjen ulike begivenheter når de utspiller seg historisk foran øynene våre, eller som Jesus sa det: ”Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh 14,29).

Roger Robertsen

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone