Ressurser/Norges plass i Europa

Norges plass i Europa

Av Roger Robertsen

 

Norges plass og rolle i framtidens politiske mønster i Europa. På dette feltet er det mye spekulasjon, og mange forskjellige tolkninger av det bibelske materialet. Vi ønsker ikke å involvere oss i de profetiske detaljene som åpenbart er uklare og tvetydige.

Restene av Romerriket, og derved Europas framtid, er beskrevet i generelle ordelag i Daniel 2. Restene av Romerriket skal i lengden ikke kunne holde sammen, noe som har vært bevist gjennom de siste 1500 årene, og som også i framtiden vil bli bevist. Å gå særlig lengre enn dette blir noe spekulativt, og mange har brent seg på slike utleggelser. Profetiene er i hovedsak gitt for at vi skal kunne innrette våre liv i harmoni med Guds Ords veiledning og derved være forberedt uansett hva som skjer. I tillegg skal vi kunne kjenne igjen ulike begivenheter når de utspiller seg historisk foran øynene våre, eller som Jesus sa det: ”Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” (Joh 14,29).

Roger Robertsen

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone