Ressurser/Ugarit

Ugarit

Av Roger Robertsen

 

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde:

«Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet mitt. Vet min far at alle mine tropper og hestevogner kjemper i hettittenes land og alle skipene mine er i Lycea? … På den måten er landet overgitt til seg selv. Min far bør vite at de sju skipene som kom her påførte oss store ødeleggelser.»

Havfolket slo til hurtig og destruktivt, og vi må bare spekulere i om innbyggerne i Ugarit, eller noen av dem, klarte å flykte innover i landet eller om de ble drept eller tatt som slaver.

Hvorfor ble hovedstaden Hattusa forlatt så brått?
De arkeologiske utgravningene på stedet, sammen med det lille vi har av skriftlig materiale indikerer at hovedmennene bak byens fall var hærstyrkene til kong Anittas av Kasutta. Følgende inskripsjon synes å kaste noe lys over dette: «Om natten tok jeg byen med makt; jeg hadde sådd gress på dets sted. Skulle en annen konge etter meg forsøke å bosette Hattusa på nytt, må himmelens værguder slå ham ned.»
Så på tross av den strategisk gode beliggenheten på toppen av naturlige klipper som var enkle å forsvare, falt byen i løpet av en natt.

Roger Robertsen 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone