Ressurser/Konger med mange navn

Konger med mange navn

Av Roger Robertsen

 

Hvorfor kan oldtidens kongsnavn kan variere fra et dokument til et annet? Hvorfor de ikke alltid er de samme som i Bibelen?

Svaret er todelt:
1.    Kongene hadde ofte flere navn, noe som virker forvirrende på de fleste av oss. Et eksempel på dette er kong Sjallum som er bedre kjent under navnet Joakas; se tekster som Jer 22,11; 1 Krøn 3,15; 2 Kong 23,30 m.fl. Noen bibeloversettelser har fotnoter som forklarer problemstillingen.

2.    Translitterasjonen er ikke alltid lik, dvs. at de som oversetter navnene fra et språk til et annet noen ganger velger forskjellige bokstaver, jfr. gearkasse/girkasse. Når du benytter forskjellige bibeloversettelser finner du at dette ikke er like enkelt; Sjallum gjengis f.eks. også Sallum eller Shallum.

Roger Robertsen


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone