Ressurser/Konger med mange navn

Konger med mange navn

Av Roger Robertsen

 

Hvorfor kan oldtidens kongsnavn kan variere fra et dokument til et annet? Hvorfor de ikke alltid er de samme som i Bibelen?

Svaret er todelt:
1.    Kongene hadde ofte flere navn, noe som virker forvirrende på de fleste av oss. Et eksempel på dette er kong Sjallum som er bedre kjent under navnet Joakas; se tekster som Jer 22,11; 1 Krøn 3,15; 2 Kong 23,30 m.fl. Noen bibeloversettelser har fotnoter som forklarer problemstillingen.

2.    Translitterasjonen er ikke alltid lik, dvs. at de som oversetter navnene fra et språk til et annet noen ganger velger forskjellige bokstaver, jfr. gearkasse/girkasse. Når du benytter forskjellige bibeloversettelser finner du at dette ikke er like enkelt; Sjallum gjengis f.eks. også Sallum eller Shallum.

Roger Robertsen


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Ugarits fall har ganske sikkert vært brått, ødeleggende og uventet. Vi finner ingen spor av økonomiske nedgangstider eller annet som på en naturlig måte kunne forklare eller føre til fallet, men Ammurapis brev til kongen av Alasjia antyder hva som skjedde: «Min far, se, fiendeskipene kom og de brant byene mine og gjorde mye ondt mot landet...
Les mer
Hadde stjernene en religiøs betydning for egypterne? Generelt kan det sies om egypternes religion at den hadde mange tilknytningspunkter til naturen. Blant annet hadde solen en sentral plass. Men også andre himmellegemer ble tillagt betydning. ”Pyramidene, som er et uttrykk i stein for solens stråler, ble brukt for å huse og beskytte den kongelige...
Les mer
Dessverre er det ikke mye man vet med sikkerhet om ”The Sea Peoples”; eller ”Sjøfolket”. Dette var befolkningsgrupper bl.a. fra Hellas, Kreta, Sicilia, Sardinia og Egeerhavsøyene. De invaderte og feide over Lilleasia (og derved hettittene) og Midtøsten på 1200-tallet f.Kr. Blant disse ”Sjøfolkene” finner vi også ”filistrene”, som er rimelig godt...
Les mer
Powered by Cornerstone