Ressurser

Forventningen På 1830-tallet ble mange mennesker i vestlige land grepet av en sterk overbevisning om at verdens ende var nær. Overbevisningen bredte seg på tvers av etablerte...
Adventistenes historie starter med William Miller (1782 - 1849). William Miller bodde i New England på nordøstkysten. I utgangspunktet var han en ganske alminnelig gårdbruker....
Bill Gates? En reinkarnasjon av Judas? Satan selv? Siden forestillingen om antikrist stammer fra Det nye testamente, er det først og fremst her vi må lete etter svar. Det...
Hvilke samtidige skildringer av Jesu liv finner vi utenom evangeliene? De som ser etter skildringer av Jesus utenom dem som er skrevet av de kristne selv, vil ikke finne...
Adventistene helligholder ikke jul, og feirer den ikke i den forstand at de anser det som en religiøs høytid som det er pålagt oss å helligholde. Allikevel vil du finne...
Å snekre seg en identitet: Elementer og tenkning som former Syvendedags Adventisters identitet Da en av de første lederne for Adventistkirken, William Ambrose Spicer ble spurt,...
Å snekre seg en identitet: Hvem er Syvendedags Adventistene? Adventist-biten Adventist-biten av menighetens navn har sin opprinnelse i en bevegelse startet av William Miller...
Å snekre seg en identitet: Sabbaten Den syvende dag Denne gangen var det en skipskaptein, Joseph Bates, som førte an. I Åpenbaringen 11:19 leste Bates at i endetiden skulle...
Syvendedags adventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, og mener at skriften inneholder en del fundamentale læresetninger. Disse læresetningene, slik de er gjengitt...
Vårt utgangspunkt må være Bibelen. Det er ikke noe i Bibelen som sier at de åndelige gavene skulle opphøre, og den profetiske gave er en av dem. Denne gaven nevnes blant...
”Den som taler først i en sak, har rett inntil motparten kommer og gransker hans ord”, skrev Salomo tre tusen år før EU-debatten. Men det er et godt råd også i dag....
Akkadisk er et utdødd østsemittisk språk, som var sterkt påvirka av sumerisk. Det ble brukt i perioden fra omkring 2500 f.Kr. til det første århundret etter Kristus i Mesopotamia...
NINIVE Både Botta og Layard foretok utgravninger i sitt tidligere arbeid på steder som de feilaktig identifiserte som Ninive. Botta trodde, for eksempel, at da han gravde...
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel....
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de...
1 - 15 av 481
1 2 3 4 5 ... 33 Neste
Powered by Cornerstone