Ressurser/Korset
Foto: Shutterstock.com     

Korset

Korset er i kristen sammenheng blitt et symbol for det sentrale i kristendommen, nemlig Kristi stedfortredende død for oss mennesker. Dette har sammenheng med at da Jesus ble henrettet av de romerske myndighetene som hadde herredømmet i Palestina på den tiden, brukte romerne korsfestelse som henrettelsesmetode, spesielt for personer som var blitt dømt for særdeles alvorlige forbrytelser. Romerske borgere kunne imidlertid ikke korsfestes, men bare slaver, opprørere i de okkuperte land o.l. Korsfestelse var en av de mest grusomme straffemåter som noen gang har forekommet. Den dødsdømte døde nemlig av sult, tørst og utmattelse først etter mange timers uutholdelig lidelse, sjelden før 12 timer var gått, men vanligvis først etter 48 timer. 

Korsfestelse var vanligvis forbeholdt dem man anså som de verste forbrytere, og var et symbol på skam og fornedrelse. Men dette skammens og forbannelsens tre gjorde Jesus Kristus ved sin død til et seierens tegn. Når kristne så tilbake på Kristi offer på korset var det derfor ikke så unaturlig at korset etter hvert kom til å bli et symbol på alt Jesu korsfestelse innebar.

En av de tidligste forekomster av korssymbolet brukt på denne måten er sannsynligvis et kors som var formet i murpussen på veggen i et hus i Herculaneum, en by som ble ødelagt av vulkanutbruddet fra Vesuv i år 79 e.Kr. Etter hvert som kristendommen ble utbredt, ble forskjellige former av korset brukt som et symbol i mange sammenhenger, ikke minst i religiøs kunst og ornamentikk.

Men korset som henrettelsesinstrument går langt tilbake i historien. Både perserne, assyrerne og egypterne benyttet en eller annen form for korsfestelse. Forskjellige former for kors som symbol for ett eller annet finner vi også i mange sammenhenger, både i oldtiden og senere i historien, blant annet bruken av hakekorset i Hitlertiden i Tyskland.

Når kristne bruker korset som symbol har det imidlertid sin helt spesielle bakgrunn, slik det er nevnt ovenfor. Det har ingenting med overtakelse av hedenske tanker og tradisjoner å gjøre, eller hva mer moderne personer og tankesystemer måtte legge av betydning i sine symboler. 


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

De fleste mener at Jesus ble korsfestet på en fredag. Men noen hevder det skjedde på en onsdag. Når skjedde det egentlig? Tilhengerne av onsdagsteorien baserer sin konklusjon primært på tre tekster. Jeg skal redegjøre for deres tolkning av hver enkelt. Korsfestelse på onsdag Matteus 12:40: Jesus fortalte noen fariseere at «slik profeten Jona...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Påsken er jo en gammeltestamentlig høytid som pekte framover mot korset, og for kristne opphørte den derfor som påbudt høytid i og med denne begivenheten. Skal man feire denne høytiden må man også feire de andre. At moderne påskefeiring og dateringen for den ikke er i harmoni med Bibelen er derfor helt korrekt, og jeg har ingen spesielle...
Les mer
Powered by Cornerstone