Ressurser/Harmageddon
Foto: kirill_makarov / Shutterstock.com     

Harmageddon

Av Marvin Moore


Harmageddon er langt mer enn en konflikt i Midtøsten. Det er globalt – og åndelig.

Mange kristne i dag er overbevist om at Harmageddon, Åpenbaringsbokens navn på jordens siste krig, kommer til å bryte ut i nærmeste framtid. Man antar da at Harmageddon refererer til Megiddodalen i Israel (selv om ordet egentlig betyr Megiddofjellet), og alle konfliktene i den del av verden de senere årene gjør det naturlig å tenke at Harmageddon virkelig er nær forestående. Tenk over følgende:

  •     Terrorismen som springer ut fra Midtøsten er en global trussel.
  •     Det ser ut til at Israelerne og Palestinerne er låst i en liv-eller-død konflikt.
  •     Afghanistan er viklet inn i konflikt
  •     Irak er åsted for en innviklete konflikter som det er vanskelig å se utgangen på

Harmageddon ser plutselig ut som en tiltalende forklaring på alt som foregår i regionen. Men handler egentlig Harmageddon om global terrorisme og krigføring i Midtøsten? Jeg starter denne undersøkelsen av temaet med å sitere versene i Åpenbaringen som forteller oss om Harmageddon: «Og jeg så … tre urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag… Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon» (Åpenbaringen 16:13-14, 16).

Krig i himmelen
Den greske grunnteksten bruker ordet «slag» og ikke «krig» i denne sammenhengen. Det er fordi et slag alltid er en del av en krig, ikke motsatt. Vi snakker for eksempel om Ardenner slaget, som var en del av en større konflikt som vi kaller Den andre verdenskrig. Og på samme måte som vi ikke kan forstå Ardenner slaget før vi ser det i en større sammenheng med Den andre verdenskrig, kan vi heller ikke forstå Harmageddon om vi ikke setter det i en større sammenheng som dominerer Åpenbaringen, og faktisk hele Bibelen.

Denne krigen startet et sted du neppe forbinder med krig – Guds eget hjem, himmelen. Vi kan lese om det i Åpenbaringen 12: «Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler» (Åpenbaringen 12:7). Mikael er det navnet Bibelen setter på det himmelske vesen som heter «overengelen» (Judas 9). Dragen er et symbolsk navn på Satan, i Åpenbaringen (Åpenbaringen 12:9). Åpenbaringsboken avslører at Mikael vant over Dragen og hans engler og de ble kastet ut av himmelen.

Alle kriger har et åndelig element, særlig angriperens ønske om makt, kontroll, og kanskje materiell gevinst. Dette var spesielt sant om krigen i himmelen, for Jesaja forteller oss at Lucifer hadde lyst på politisk makt – han hadde ambisjoner om å overta Guds trone og regjering (Jesaja 14:12-14). Han ville ha autoritet over englene. Derfor kriget han mot Mikael og hans engler. Profeten Esekiel forteller oss også at Satan var veldig stolt (Esekiel 28:17).

Så den krigen som startet for mange tusen år siden i himmelen, fortsetter til denne dag, og vil kulminere i Harmageddon, ble satt i gang av sterke åndelige krefter.

Krig på jorden
Åpenbaringen informerer oss om at da Satan og hans engler gjorde opprør i himmelen ble de «kastet ned på jorden» - til vår egen planet! Kort tid etter at han kom hit brukte han ett av sine favorittknep på våre første foreldre: bedrag. Han fortalte dem to løgner som lokket dem til å gå inn i krigen på hans side. Du husker fortellingen – treet, slangen, frukten. I den første løgnen fortalte Satan til Adam og Eva at de ikke ville dø av å spise frukten av treet, på tross av at Gud tydelig hadde sagt at det ville de (Se 1 Mosebok 3:4; 2:16-17). Den andre løgnen var at de ville bli som Gud selv (Se 1 Mosebok 3:5).

Den dagen kom Gud ned til dem og han innkalte Adam og Eva og slangen til et møte. Han henvendte seg til slangen og sa, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1 Mosebok 3:15).

Det var da en merkelig ting å si, må Satan ha tenkt. Mener han at Eva og hennes etterkommere vil hate meg? Vil de likevel elske Gud og Mikael og gå inn i krigen på Deres side?

Det var nettopp det Gud mente – ikke at hvert eneste menneske ville forlate Satan og knytte seg til Gud igjen, men at alle mennesker skulle få anledning til å gjøre det. Og helt siden den gang har mennesker til alle tider, over hele verden, virkelig knyttet seg til Gud på nytt igjen.

Det har selvfølgelig gjort djevelen fryktelig sint. Åpenbaringen sier at han forfulgte kvinnen (Se Åpenbaringen 12:13) - et symbol på Guds folk, menigheten - og han er fylt av vrede, «fordi han vet at han bare har en liten tid» (Åpenbaringen 12:12). Det var nettopp det Gud forutsa i Edens hage: at han ville sette fiendskap – hat – mellom Satans etterfølgere og Guds etterfølgere. Åpenbaringen fortsetter med å si at «Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd» (Åpenbaringen 12:17).

Igjen ser vi at dette er et åndelig spørsmål. Djevelen er fylt av vrede. Han er sint, rasende. Et sinne som er ute av kontroll fører til harde ord, anstrengte forhold, og til tider fysisk vold. Det er en stor åndelig utfordring å forholde seg til et rasende menneske. Du må ha stor karakterstyrke for å avstå fra å svare sinne med sinne. Og Bibelen forteller oss at i jordens siste slag må vi forholde oss til en svært sint djevel og has like sinte menneskelige representanter. Harmageddon vil teste vår karakter til det ytterste.

Krig i Åpenbaringen
I Åpenbaringen 13 får vi møte to dyr som på en symbolsk måte representerer endetidens politiske myndigheter, som er de representantene Satan bruker for å føre krig mot kvinnen og hennes ætt. Dette er den samme krigen som begynte i himmelen, men som raskt forflyttet seg til jorden, og som nå er inne i sin siste fase. I denne fasen av krigen vil Satan bruke det første dyret for å tilegne seg den politisk makt han ikke klarte å tilrive seg i himmelen. Åpenbaringen sier at det første dyret vil få «makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag» (Åpenbaringen 13:7).

Det andre dyret vil bruke bedrag for å vinne de fleste mennesker på jorden over på sin side. Åpenbaringen sier at «det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne» (Åpenbaringen 13:13-14).

Det verste blir Satans angrep på Guds folk under den avgjørende siste delen av denne krigen. Åpenbaringen 13 sier at det første dyret vil «Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem» (Åpenbaringen 13:7), og det andre dyret vil drepe alle som nekter å tilbe det første dyret (Se Åpenbaringen 13:15).

Harmageddon
Åpenbaringen forteller oss at helt på slutten vil Satan oppildne sien menneskelige representanter til å «føre krig mot Lammet (Jesus)» (Se Åpenbaringen 17:14). Dette er Harmageddon.

La oss se litt nærmere på dette siste slaget. De fleste detaljene finner vi i Åpenbaringen 19. Johannes sa at han så Jesus red ut av himmelen på en hvit hest. «Hærene i himmelen fulgte ham» (Åpenbaringen 19:14), og «dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær» (Åpenbaringen 19:19). Krigen som begynte i himmelen mellom Mikael og Satan vil avsluttes på jorden i et slag mellom Jesus og jordens konger.

Gud vinner lykkeligvis Harmageddonslaget, og med den seieren vinner han hele den krigen som har pågått siden Satan gjorde opprør i himmelen. Åpenbaringen viser at jordens konger blir spist av fuglene i luften; den viser at dyrene som beseiret Guds folk blir «kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel» (Åpenbaringen 19:20).

Forberedelse til Harmageddon
Burde du og jeg forberede oss for jordens siste slag? Absolutt, men ikke ved å hamstre mat, geværer og ammunisjon på hemmelige steder.

Harmageddon vil på det sterkeste utfordre vår åndelighet, vårt forhold til Jesus. Derfor er den forberedelsen vi trenger å gjøre også åndelig. For i jordens siste slag vil Satan benytte seg av ethvert åndelig middel han kan for å få deg og meg til å oppgi troen på Jesus. Inngående kjennskap til Bibelen vil hjelpe oss til å avsløre Satans bedrag. Så det er nødvendig å bruke kvalitetstid med Bibelen og i bønn hver dag.

Mange vil være uforberedt når Harmageddon inntreffer, og de mister det evige liv. Men dersom du lar Gud utvikle og styrke din karakter hver dag vil du bli stående trygt på Guds side. Hvis ikke du har gjort slike forberedelser enda oppmuntrer jeg deg til å begynne i dag.

Marvin Moore

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Det finnes flere tilnærminger til hvordan man skal forstå bibelske profetier, især dem vi finner i Daniels bok og i Johannes' åpenbaring. Grovt sett kan vi skille mellom fire forskjellige tolkningsmetoder som er vanlige: 1) samtidshistorisk (preterisme), 2) futurisme, 3) historisk fortolkning og 4) idealistisk eller åndelig fortolkning.* Den første...
Les mer
I krigen taper alle, uansett hvem som vinner. Likevel er det så mange historier om en stridende Gud i Det gamle testamente. Hvorfor? Hva sier evangeliet om krig og fred i vår tid? Hvis du dreper naboen, er det et mord. Hvis en soldat dreper annen soldat, er det patriotisme. Du blir straffet for det første, men lønnet for det andre drapet....
Les mer
Powered by Cornerstone