Ressurser/Hvordan døde apostlene?
De 12 apostlene. Australia.
De 12 apostlene. Australia.     
Foto: Boris Ulzibat / Pexels.com     

Hvordan døde apostlene?

 

Jakob — Henrettet av Herodes Agrippa, 10 år etter at Stefanus var blitt steinet (Apg 12,1.2). Clemens Alexandrinus forteller at da Jakob ble ført til henrettelsesstedet, ble hans anklager omvendt på grunn av apostlenes enestående mot. Han falt ned for apostelens føtter og ba om forlatelse, bekjente seg som en kristen og besluttet at Jakob ikke skulle motta martyrkronen alene. Begge ble halshugget samtidig.

Peter — Var nær martyrdøden på samme tid som Jakob (Apg 12,3-5). Ble senere korsfestet under Neros regjeringstid, på egen anmodning med hodet ned.

Filip — Led martyrdøden i Hierapolis i Frygia. Ble pisket, kastet i fengsel og senere korsfestet i år 54.

Tomas — Var misjonær i India og vekket de hedenske presters vrede. Ble gjennomboret med spyd i byen Madras.

Lukas — Ble hengt i et oliventre av avgudsprester i Hellas.

Matteus — De fleste tidlige historieskrivere sier at han døde i Etiopia, stukket ned med hellebard (stridsøks) i byen Naalabah, år 60.

Markus — Virket i Egypt der han led martyrdøden. Ble slitt i stykker av folket i Alexandria ved en stor fest til ære for deres avgud Serapis.

Andreas —  Korsfestet i Edessa i den sørlige delen av Tyrkia.

Bartolomeus — Led martyrdøden i Armenia. Ble flådd levende og korsfestet med hodet ned.

Johannes — Sovnet inn i Efesos etter å ha vært fange på øya Patmos i flere år.

Judas — Begikk selvmord.

Natanael — Også han led martyrdøden, men vi vet ikke helt sikkert hvordan.

Barnabas — Han led også martyrdøden, men det er ikke blitt bevist.

Paulus —  Halshugget i Neros tid.

Mattias — Valgt til å ta Judas’ plass. Ble steinet i Jerusalem og siden halshugget.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Tenkt å bli disippel? Les dette først! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn av alle andre oldtidsverker til sammen, og de er oversatt og trykt opp i så enorme opplag at avisene har sluttet å fortelle at de havnet...
Les mer
Evangeliet om synd I følge dette evangeliet er de gode nyhetene som følger: «Du er en synder som på grunn av dine mange synder er på vei mot evig fortapelse etter døden, men hvis du tror at Jesus døde for dine synder og stod opp igjen, vil Gud se på deg som syndfri og i oppstandelsen vil du få evig liv i herlighet og glede». Nå er...
Les mer
Powered by Cornerstone