Jordkretsen
Hender og bok
frokost
Rose
leser
mor og barn
Lese bibel
Landskap
jogger
blomst i asfalt
Landskap med tre
Skyer
Kompass
står og leser
Bibel og briller
hender og bok
hjerte
sol
løper
frukt og grønt
Kvinne leser
Bibel
nye spor
Bøker og ruller
tre kors
familie
med paraply
roma

Våre gratis kurs

Overblikk over alle 19 kurs

Siste

10.04.2017 | Om Påsken

Når vi skal forsøke å forstå betydningen av nattverden er det nyttig å vite hva påsken stod for. Da Moses ledet Israel ut av slaveriet i Egypt, falt det også en dom over undertrykkerne. Ti plager som gradvis ble værre skulle overbevise Farao om å la dem gå, men ingenting hjalp. Til slutt ble de advart om at dersom ikke slavene ble satt fri ville en katastrofe inntreffe som også ville ramme Faraos familie.  Israelittene fikk instruksjoner om å lage til et spesielt påskemåltid og de fikk... mer

Følg oss

Livsstil

Ta styringen

"Ta styringen" er kurset for deg som ønsker større innflytelse over de områdene av livet som virkelig betyr noe. Forstå dine følelser bedre, lær å mestre stress, bygg enda bedre relasjoner, bryt ut av usunne mønstre og lær hvordan du tar valg som varer. Få hjelp til igjen å se på hva livet handler om for deg: Retningen i livet ditt, målene dine, dine unike talenter – dette er det første livsmestringstrinnet. Få praktisk innsikt og ferdigheter som påvirker vennskap, ekteskap og... mer

Ressursbank

Bibelens kvinnesyn

Mange kvinner liker ikke Paulus. Men Paulus likte dem. To merkelige utsagn fra Paulus nærmest roper på en skikkelig forklaring: "En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise" (1 Timoteus 2:11-12). "Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier" (1 Korinterbrev 14:33-34). Grunnen til... mer