Johannes' åpenbaring

Ved å registrere deg samtykker du til vår personvernerklæring, som du finner her.

Dersom du allerede er registrert som bruker og tar dette online kurset eller annet, logg deg inn med din e-post og passord.

Foto: Shutterstock.com / bearbeidet     

En åpenbaring av Jesus

Johannes' åpenbaring er på mange måter den mest Jesus-fokuserte bok i Bibelen, hvor man ser hva Jesus gjorde etter at han dro tilbake til himmelen, og hva som skjedde med Jesu menighet på jorda.

Den siste boka i Bibelen er samtidig for mange den mest utilgjengelige. Den ble til i en tid der menigheten var hardt presset, og forfatteren kodet maktkritikk og visjonen av Jesus som seirer i språk de innvidde ville forstå. De innvidde var de som kjente fortellingen om Jesus og fortellingene i Det gamle testamente.

I dette kurset vil du få den nødvendige hjelpen til å forstå denne spennende bibelske bok, og fortellingen om Jesus som ligger kodet i de mystiske kapitlene.

Lær å forstå Åpenbaringens fremtidsprofetier

Johannes’ åpenbaring har et fremtidsfokus, for her ville Gud «vise sine tjenere det som snart skal skje» (Åp 1,1). Selvsagt er mye av det som var fremtid for Johannes, historie for oss, men ikke alt! For bokens profetier fører oss inn i endetiden – helt fram til Jesu annet komme, og enda litt lengre. Og Jesus møter vi ikke bare ved slutten – for dette er «Jesu Kristi åpenbaring» (Åp 1,1), og han er bokens hovedperson hele veien. Innholdet er aktuelt, både fordi det gir oss muligheten til å se hvordan forutsigelser som ble nedtegnet for rundt to tusen år siden har gått i oppfyllelse med utrolig nøyaktighet, og fordi det er forutsagt skjellsettende begivenheter som ennå ikke har funnet sted.

Kurset benytter seg av den såkalte "historiske metode" å fortolke Johannes åpenbaring på, som helt tilbake fra den første kristne menighet, gjennom middelalderen og til midten av det nittende århundre har vært den mest populære og utbredte måte å fortolke Daniel og Johannes' åpenbaring på.

Oversikt over delene av kurset

 1. Åpenbaringen av Jesus (Åp 1)
 2. Når Jesus skriver brev – 1 (Åp 2)
 3. Når Jesus skriver brev – 2 (Åp 3)
 4. Boken ingen kunne åpne (Åp 4-5)
 5. Jesus og de syv seglene (Åp 6-7)
 6. Syv basuner gjennom historien (7-8)
 7. Syv basuner og endetiden (Åp 9)
 8. Den lille boken og de to vitnene (Åp 10-11)
 9. Menigheten i krig (Åp 12-13)
 10. Menigheten i endetiden (Åp 13)
 11. Tre engler og dommen (Å 14)
 12. Syv plager (Åp 15-16)
 13. Babylon den store (Åp 17-18)
 14. 1000 år med Jesus (Åp 19-20)
 15. Det nye Jerusalem og den nye jord (Åp 21-22)
   

Om kurset

Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 5
Type kurs: Bibelkurs, profetier
Kreves det forkunnskaper? En fordel å ha tatt kursene Daniel og Sju menigheter i Åpenbaringen
Antall deler: 15

 

Du kan ta kurset som nettkurs eller som ordinært brevkurs i posten. For påmelding, klikk på den blå knappen:

Gå til påmelding
Powered by Cornerstone