Ressurser/Bedratt av Antikrist
Foto: Shutterstock.com     

Bedratt av Antikrist

Av Duane Adams


Ifølge Bibelen vil en Antikrist stå fram i endetiden og bedra millioner. Du trenger ikke å være en av dem.

Deborah Sampson var en av få kvinner som tjenestegjorde i arméen under den amerikanske uavhengighetskrigen. Men få kjente hennes identitet, fordi hun var forkledd som mann. Under et slag ble hun skadet i hodet. Hun ble også skadet i låret av to muskettkuler. Da hun ble fraktet til sykehuset aksepterte hun pleie for hodeskaden, men forlot sykehuset før de kunne behandle låret hennes. Hun ville ikke avsløre sin identitet. Året etter ble hun forfremmet til Generelt Pattersons personlige assistent – og fremdeles trodde alle at hun var en mann.

Denne historien illustrerer et viktig prinsipp: Hvis det ser ut som bedrag, blir ingen lurt. For å lure andre må bedraget se ut som det ekte.

Bedrag i endetiden
Bibelen forutsier at det vil komme et stort bedrag i tiden like før Jesu gjenkomst. Jesus selv sa at «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill», (Matteus 24:24).

Kristne refererer noen ganger til denne falske Kristus som «Antikrist». Prefikset anti betyr «mot», så denne falsk Kristus vil være mot den virkelige Kristus. Og Jesus var ikke den eneste som forutsa at en falsk Kristus ville oppstå og bedra folk. Paulus sa at «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst» (2 Tessaloniker 2:9-10).

Og i Åpenbaringen sier Johannes at Dyret i endetiden vil gjøre mange mirakuløse tegn for å lure de som bor på jorden, (Åpenbaringen 13:13-14).

Jeg kan forsikre deg om to ting: uansett hvilke individer eller nasjoner i endetiden som ender opp med å utføre disse bedragene, vil de som blir bedratt tro de blir fortalt sannheten. For det andre berører disse bedragene åndelige spørsmål. Derfor er det viktig at du og jeg forstår hvordan vi skal gjenkjenne åndelige bedrag. Men hvordan gjør vi det? Her er tre forslag.

1. Kjenn Jesus
Jesus fortalte at mange vil gå fortapt ved hans gjenkomst vil selv om de trodde de var frelst. Han sa: «Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’» (Matteus 7:22-23).

Hva betyr det å kjenne Jesus?

For en del år siden tok jeg en tur til Israel. Min omvisningsguide var en dyktig jødisk kar som overrasket meg med sin kunnskap om Jesus. Han visste ting om Jesu liv som jeg ikke visste selv. Han snakket om Jesu liv som om han virkelig trodde det han fortalte oss. Til slutt måtte spørre, «Hvor har du lært alt dette om Jesus?»

«For å kvalifisere som omvisningsguide krever den israelske regjeringen at man må ta et intensivkurs i Det gamle- og Det nye testamente.»

«Men du snakker jo som om du var en kristen,» sa jeg.

«Jeg tror at Jesus var en virkelig person. Jeg tror han gjorde nesten alt som Det nye testamente sier han gjorde. Når jeg snakker med kristne, så møter jeg deres behov om å forstå disse tingene. Men det går til et punkt som jeg ikke er villig til å passere for å akseptere Kristus.» Mange kristne framstår som dette. De vet alt om Jesus, men de kjenner ham ikke som sin personlige venn og frelser.

Heldigvis finnes det noe du kan gjøre for å vite om du kjenner Jesus. Jesus sa en gang at, «Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje», (Matteus 7:21).

Legg merke til at de som følger Antikrist vil være villig til å gjøre nesten alt de vet at Bibelen krever. Det betyr en synd man kjæler for her, eller en hemmelig last der, som man ikke er villige til å gi opp. De er ikke villige til å følge Jesus helt og fullt.

Er du villig til å følge Jesus helt, og gjøre det han ber om? Det er testen. Hvis du holder noe tilbake, uansett hvor «ubetydelig» det måtte være, vil du få problemer når Antikrist kommer med sin bedragerske sjarm.

2. Elsk sannheten
Den andre måten du kan vite om du er i ferd med å bli lurt av Antikrist ligner på den første. Paulus sa at de som følger Antikrist vil gå «… fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst» (2 Tessaloniker 2:10).

Å elske sannheten betyr å være ivrig etter å ta imot alt som vil gjøre deg til en bedre person. Folk som elsker sannheten vil ikke bare akseptere den når den kommer til dem, men de søker aktivt for å finne den. «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes» (Matteus 5:6). Når du er sulten klarer du ikke å tenke på annet enn mat, til du har spist. Slik er det å «elske sannheten».

De som elsker sannheten tar initiativ. De sier: «Herre, vis meg nye måter jeg kan tjene deg på, ekstra ansvar du vil ha meg til å bære, synder jeg ikke er klar over, men som du vil jeg skal overvinne.» 

3. Kjenn din Bibel
Den tredje måten er å kjenne din Bibel, for Bibelen avslører Satans bedrag.

For en del år siden var jeg journalist for en ukeavis i en liten by i Texas. En dag stoppet jeg for å kikke på byens nye bankbygg, som fortsatt var under oppføring. Veggene var reist, og taket var på plass.

Jeg sto utenfor bygningen en stund før jeg gikk mot inngangen. Idet jeg skrittet gjennom døren gikk jeg rett inn i et vindu som strakk seg fra gulvet til taket. Det gikk ikke i stykker, en jeg slo meg hardt, og måtte sitte i noen minutter.

Glasset var nettopp blitt installert, og det var så rent at jeg så tvers gjennom det uten å se det. Det var synd at ingen hadde malt en rød strek på det.

Bibelen vil male den røde streken over Antikrists bedrag for deg. Hvis du leser Bibelen med en bønn i ditt hjerte om at Gud vil vise deg sannheten uansett konsekvenser, vil han gjøre det. Jesus sa: «Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv» (Johannes 7:17). Det er nøkkelen: De som leser Bibelen med oppriktighet, og er villige til å følge den uansett hvor det fører vil ikke bli bedratt.

Vil du bli lurt av Antikrist? Jeg tror at de fleste kristne snart vil være i denne leiren. Likevel er det ikke nødvendig å falle for hans vrangforestillinger. Hvis vi elsker Jesus og leter etter sannheten av hele vårt hjerte; hvis vi stoler nok på ham til å følge ham uansett hvor han leder, så vil vi ikke bli bedratt.

Duane Adams

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Bill Gates? En reinkarnasjon av Judas? Satan selv? Siden forestillingen om antikrist stammer fra Det nye testamente, er det først og fremst her vi må lete etter svar. Det kan gi et interessant resultat å søke på internett etter antikrist. Skriv inn navnet, og se hva som kommer opp. Jeg må innrømme at jeg ikke tok meg tid til å gå gjennom...
Les mer
Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Vårt utgangspunkt må være Bibelen. Det er ikke noe i Bibelen som sier at de åndelige gavene skulle opphøre, og den profetiske gave er en av dem. Denne gaven nevnes blant annet i listene over åndelige gaver som finnes i Rom 12,4-8, 1 Kor 12,1-31 og Ef 4,8-16. Også ut fra Jesu advarsel om falske profeter (Matt 24,24), kan vi gå ut fra...
Les mer
Powered by Cornerstone