Ressurser/Tidspunkt for korsfestelse og påske
Foto: Shutterstock.com     

Tidspunkt for korsfestelse og påske

Av Roger Robertsen


Påsken er jo en gammeltestamentlig høytid som pekte framover mot korset, og for kristne opphørte den derfor som påbudt høytid i og med denne begivenheten. Skal man feire denne høytiden må man også feire de andre. At moderne påskefeiring og dateringen for den ikke er i harmoni med Bibelen er derfor helt korrekt, og jeg har ingen spesielle byrder for å forsvare en eller flere av de ulike kristne tradisjonene på dette feltet.

Å lokalisere det nøyaktige året korsfestelsen kunne ha falt på en fredag (eller en onsdag) er ikke så enkelt som mange tror. Astronomer som har gått inn i materialet tar alltid et spesielt forbehold: Nymåne og fullmånedatoene de kan stadfeste i denne sammenhengen er ikke bevis nok i fm den jødiske kultiske kalenderen. Årsaken er at den første jødiske måneden ikke var den astronomiske nymånedagen, men var avhengig av nymånens tilsynekomst 1 til 3 dager senere.

Ikke alle variable astronomiske og atmosfæriske forhold kan i dag bestemmes for den enkelte måned på Jesu tid. En moderne rekonstruksjon av en gammel jødisk dato, uten mer nøyaktig informasjon enn dagen i måne-måneden, kan ikke påvise ukedagene med sikkerhet.

Beregningene som har vært foretatt viser at både i år 30 og 31 e.Kr. kunne korsfestelsen ha funnet sted en fredag, men som du skriver; det viktigste er at det virkelig skjedde! ”Vårt påskelam er slaktet, Kristus.” (1 Kor 5,7)

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

De fleste mener at Jesus ble korsfestet på en fredag. Men noen hevder det skjedde på en onsdag. Når skjedde det egentlig? Tilhengerne av onsdagsteorien baserer sin konklusjon primært på tre tekster. Jeg skal redegjøre for deres tolkning av hver enkelt. Korsfestelse på onsdag Matteus 12:40: Jesus fortalte noen fariseere at «slik profeten Jona...
Les mer
Korset er i kristen sammenheng blitt et symbol for det sentrale i kristendommen – Kristi stedfortredende død for oss mennesker. Dette har sammenheng med at da Jesus ble henrettet av de romerkse myndighetene som hadde herredømmet i Palestina på den tiden, brukte romerne korsfestelse som henrettelsesmetode, spesielt for personer som var blitt dømt...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Powered by Cornerstone