Ressurser/Tegn på Jesu gjenkomst i Bibelen
Foto: Sermonview.com     

Tegn på Jesu gjenkomst i Bibelen

 

Innledning
Himmeltegn ved Jesu fødsel – Betlehemstjernen  – Matt 2,2.9 10.
Himmeltegn ved Jesu død – Mørke – Luk 23,44.45.

Jesus talte ofte om sin død, oppstandelse, himmelfart og gjenkomst.

Tanken på en adskillelse – Joh 6,68.
Forsikring om at han ville komme igjen – Joh 14,1 3.
Disiplene gikk til ham i enerom – Matt 24,3.

1) Er det mulig å vite noe om tiden?
A:    Legg merke til hva Jesus svarer – Matt 24,4.
B:    Faren ved ikke å kjenne skriftene – Mark 12,24.
C:    Nødvendigheten av å berede seg – Matt 24,44.

2) Jesus forutsier visse tegn
A:    Jerusalems ødeleggelse – Matt 24,14 20.
B:    Stor forfølgelse – Matt 24,21 22.

Forfølgelsene ble forkortet (Reformasjonen   1775). Jesus antydet i Matt 24,21 24 at dersom ikke denne 1260 år lange perioden ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Han sa videre at for de utvalgtes skyld ville de dager bli forkortet. Historien forteller oss at forfølgelsene avtok hurtig etter Reformasjonen og innen 1775 hadde de tatt slutt.

C:    Falske messiaser – Matt 25,5.
D:    Krig og rykter om krig – Matt 25,6 7.
E:    Hunger og jordskjelv – Matt 24,7.

Jordskjelv: Åp 6,12 gir oss enda et holdepunkt. Disse tegnene skulle bli innledet med et stort jordskjelv 1. november 1755 i Lisboa. “Blant de rystelsene som i historisk tid har berørt kongeriket Portugal, tar det som fant sted 1. november 1755 første plass   på mange måter tar det også førsteplassen blant alle nedtegnede jordskjelv.... På seks minutter døde seks tusen mennesker.” (Geologen, professor W. H. Hobbs i boken "Earthquakes", s. 142 143.)

Selv om det er kjent som Lisboa jordskjelvet, strakte det seg til størstedelen av Europa, Afrika og Amerika. Det ble registrert på Grønland og i Vestindia, på Madeira, i Norge og Sverige, Storbritannia og Irland. I Afrika var sjokket nesten like stort som i Europa. En stor del av Algerie ble ødelagt og ikke langt fra Marokko ble en landsby med 8 10 000 innbyggere oppslukt. En svær bølge feiet over kysten av Spania og Afrika, slukte byer og forårsaket store ødeleggelser. Alt i alt mistet omkring 90.000 mennesker livet denne forferdelige dagen. Jordskjelvet berørte nesten 6,5 millioner kmav jordens overflate og overgikk alt annet av det slaget som en overhodet kjenner til i historien fram til den dagen, ja, kanskje til dags dato.

F:    Tegn i den religiøse verden – 1 Tim 4,1-2; 2 Tim 4,3; 2 Tim 3,1-5.
G:    Tegn blant folkene – Matt 24,12.
H:    Lovløsheten – 2 Tess 2,7.8.
I:     Evangeliet til alle folkeslag – Matt 24,14.

3) Jesus henviser også til naturens tydelige språk – Matt 24,32.
A:    Guds folk skal gi akt på tegnene – Luk 21,25; Apg 2,19 20.
B:    Straks etter de dagers trengsel – Matt 24,29.

Jesus sa: “Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn.” Dette begrenser tidsrommet til noen få korte år mellom 1775 og 1798 for Markus sier i 13,25: “I de dager etter denne trengsel.” Dette kunne ikke skje etter 1798, for det måtte skje “i de dager”, som var avgrenset i profetien. Og det kunne ikke skje før 1775, for det skulle hende “etter de dagers trengsel.”

4) Solformørkelsen
A:    19. mai 1780 – Matt 24,29; Jes 13,9 10.

Fredag 19. mai 1780 vil gå over i historien som den mørke dag. Redsel, engstelse og frykt fylte gradvis folks sinn. Kvinner stod ved døren og så ut på det mørke landskapet, mennene kom hjem fra arbeidet på markene; snekkeren forlot sitt verktøy, smeden sin smie, handelsmannen sin disk. Skolene ble avbrutt og skjelvende barn flyktet hjem. Reisende tok inn på de nærmeste gårdene. "Hva ville hende?" spurte hver leppe og hvert hjerte. (“Essex Antiquarian”, vol. 3, nr. 4, s. 53-54.

“Innen klokken 10 på formiddagen var mørket slik at bøndene måtte forlate sitt arbeid på markene og trekke seg tilbake til sine hjem. Fuglene gikk til ro, og før middag trengte en lys for å kunne foreta noen handelsvirksomhet innendørs; mørke fortsatte hele dagen, og natten, nesten til morgenen   var like uvanlig mørk som dagen hadde vært." (Thomas Gave i History of Rowley)

William Herschel, den berømte astronom, sa: “Den mørke dagen i Nord Amerika var et av de forunderligste naturfenomen, som alltid vil bli lest om med interesse, men som vitenskapsmenn er ute av stand til å forklare.”

5) Månen ikke gi sitt skinn – Matt 24,29; Joel 3,4.
Kvelden den samme dagen, 19. mai 1780, var også veldig uvanlig. Månen var innhyllet i et mystisk slør, akkurat som solen hadde vært det i løpet av dagen. Mørket den natten var ikke mindre uvanlig og skremmende enn mørket om dagen hadde vært. På tross av at det skulle vært fullmåne, kunne en ikke skimte noen gjenstander uten å bruke kunstig lys. Folk ventet urolig på at månen skulle stå opp kl. 9, men de ble skuffet, for mørket tok ikke hensyn til månen. Månen ga ikke noe lys.

6) Stjerner ned fra himmelen
A:     13. november 1833 – Åp 6,13.

“Ved noen stasjoner ble tallet antatt å være så høyt som 200 000 i timen i seks timer.”(Charles A. Young, i Astronomisk håndbok)

Professor Olmsted, en berømt astronom ved Yale College, skrev: “De som var så heldige å være vitne til stjerneskudd forestillingen om morgenen den 13. november 1833, så sannsynligvis det største himmelfyrverkeriet som noensinne har vært sett siden verdens skapelse, eller i det minste innen den tidsperiode som dekkes av vår historiske viten.”

Reaksjonen: Kvinner og menn løp ut i gatene, knelte, gråt og ba, for de var sikre på at dette måtte være verdens ende. Men dette var kun tegn som varslet om det som snart ville skje, og at Jesu gjenkomst nærmet seg (Mark 13,29).

Mens disse og andre begivenheter har funnet sted og finner sted på jorden, som en oppfyllelse av Bibelens profetier, vil det neste store tegn på himmelen bli det som er åpenbart i Matt 24,30-31:

"Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre."

Og slik fortelles det i Luk 21,25-28:

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.” 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Hva vil skje når Bibelens herligste løfte blir oppfylt? Kan vi virkelig vente Jesu gjenkomst i vår tid? Menneskene har i alle tidsaldrer trodd på muligheten av kontakt med fullkomne og hellige vesener i universet, til og medav tanken om en invasjon fra verdensrommet. Tidligere tiders historikere gir fargerike skildringer av «gudenes» besøk....
Les mer
Er det sant at Jesus skal komme igjen i hemmelighet for å ta de frelste til himmelen før den store trengselstiden? Mens jeg bladde gjennom noen bøker i en kristelig bokhandel, hørte jeg to kvinnelige ekspeditører som snakket ivrig sammen. «Har du hørt siste nytt?» sa den ene. «I går var det noen som fortalte meg at det var gitt byggetillatelse...
Les mer
De store omveltningene i samfunnet og naturen er bare forspill for det siste, store tegnet, som er klimaks i kampen mellom godt og ondt, Kristus og Satan. De problemer som vil plage menneskene etter tusenårsskiftet krever at vi i vårt politiske liv gjenreiser forståelsen av det onde og av det hellige, har en klok mann sagt. Og han er samstemt...
Les mer
Powered by Cornerstone