Ressurser/Hemmelig bortrykkelse
Foto: Shutterstock.com     

Hemmelig bortrykkelse

Av Edwin Zachrison

 

Er det sant at Jesus skal komme igjen i hemmelighet for å ta de frelste til himmelen før den store trengselstiden?

Mens jeg bladde gjennom noen bøker i en kristelig bokhandel, hørte jeg to kvinnelige ekspeditører som snakket ivrig sammen. «Har du hørt siste nytt?» sa den ene. «I går var det noen som fortalte meg at det var gitt byggetillatelse for gjenreising av templet i Jerusalem.»
«Du sier ikke det! » utbrøt den andre. «Da kan ikke opprykkingen være langt unna.»

Jeg håpet å få høre fortsettelsen, men noe mer ble ikke sagt. Jeg tok med meg bøkene bort til disken for å betale dem. Der stod det et bokstativ fullt av fargerike traktater. «Har du sett «Veiledning for opprykkingen»? spurte den ene av ekspeditørene.

Jeg måtte bekjenne at jeg ikke hadde sett den før. Jeg kikket over den firefargede traktaten som på forsiden hadde et bilde av førerløse biler som fór inn i møtende trafikk, og fly uten piloter som styrtet inn i en høyblokk. Ved siden av veien lå det en kirkegård hvor de døde for opp i luften med likskjorten på seg.

Traktaten fortalte at det snart skulle komme en sjuårs trengselstid over jorden. En «antikrist» skulle stå frem og styre verden i tre og et halvt år (en tid med stor trengsel), da livet på jorden ville bli nesten uutholdelig.

Jeg ble dessuten orientert om at Gud elsket sitt folk så høyt at han ville «rykke» dem opp til himmelen før denne perioden begynte. Det hele ville starte med gjenoppbyggingen av templet i Jerusalem.

Dette må jeg sette meg bedre inn i, tenkte jeg idet jeg forlot foretningen. Kristne har alltid vært opptatt av Kristi gjenkomst. Det særegne med læren om den hemmelige opprykkingen er at den deler denne hendelsen i to: 1) Opprykkingen (hvor de troende forvandles) før trengselstiden, og 2) Jesu synlige gjenkomst sammen med de frelste etter trengselstiden. Opprykkingen skjer i hemmelighet. Den kommer som lyn fra klar himmel. Men resultatene er langt fra hemmelige. Dersom du skulle gå glipp av opprykkingen, skal du kunne oppleve at bilen ved siden av deg på motorveien (dersom du kjører ved siden av en kristen) plutselig vingler førerløst over i din kjørebane med katastrofale følger for deg.

Det er utrolig hvor mange kristne som tror på denne læren. Dusinvis av bøker om emnet trykkes hvert år, og nitidige oversiktsplansjer legges frem for å vise hva fremtiden huser. Men populariteten er ikke noe mål på lærens korrekthet. I dette tilfelle står vi også overfor en ganske ny lære (ca. 150 år gammel). Helt siden Kristus for opp til himmelen, har troende mennesker ventet på hans komme. Men det var først i begynnelsen av 1800-tallet at noen overhodet hadde hørt om en hemmelig opprykking.

Bibelen bruker tre ord for Jesu gjenkomst. Det første er parousia. Det betyr «komme» eller «nærvær». I Det nye testamente brukes ordet 24 ganger, og ikke på ett sted er det så mye som en antydning til at det skulle peke på en «hemmelig» eller usynlig opprykking.

Den mest populære bibelteksten i denne sammenheng er 1 Tess. 4, 17: «Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.»

Sammenhengen forteller litt mer om denne «opprykkingen». 1) Gud vekker til live de som «døde i troen på Kristus» (v. 14). 2) De som har stått opp fra døden og de som ennå lever, rykkes opp (v. 15). 3) Herren kommer «ned fra himmelen», og «det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun» (v. 16). Dersom det er én ting som kommer klart frem i dette avsnittet, så er det at Jesu gjenkomst ikke vil skje i hemmelighet eller foregå i stillhet. Basunene vekker opp selv de døde.

Det andre ordet som Bibelen bruker for å beskrive Jesu gjenkomst, er epifaneia. Dette ordet forekommer fem ganger og oversettes vanligvis med «komme» eller «herlighet». I 2 Tess. 2,8 skriver Paulus at «Jesus kommer i sin herlighet». Grunnteksten lyder slik: «Epifaneia av Jesu parousia» (dvs. herlighetsåpenbaringen (epifaneia) av Jesu komme (parousia). Denne bibelteksten viser klart at det er umulig å påstå at parousia henviser til en usynlig hendelse, mens epifaneia viser til noe synlig. Ordene kan brukes om hverandre.

Dersom alle de ord som beskriver Jesu gjenkomst, peker mot en åpen og synlig hendelse, hvordan går det da an å snakke om en hemmelig opprykking før trengselstiden og et åpent, synlig komme etter trengselstiden?

Da Jesus fór opp til himmelen, fikk disiplene vite at han «skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen» (Apg 1,11). Det er riktig at han ble rykket bort, men det skjedde i det åpne, og hans bortgang var synlig. Hans gjenkomst skal ifølge denne teksten skje like åpent.

«Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham,» skriver Johannes (Ap. 1, 7). De som tror på en hemmelig opprykking, påstår at denne teksten handler om Jesu synlige komme etter trengselstiden. Problemet er imidlertid at Bibelen kun taler om én gjenkomst. Dersom vi skal dele opp Jesu gjenkomst i to atskilte begivenheter, en hemmelig og en synlig, må vi først kunne påvise at Bibelen gjør det samme.

Hva skal vi si til påstanden om at Gud vil fjerne sitt folk fra jorden før trengselen? Har han noen gang handlet på den måten? Noah, Lot og Rahab ble alle reddet fra Guds vrede, men ikke ved at de ble fjernet fra jorden. Jesus selv bad: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde» (Joh 17,15). Guds folk vil aldri lide under hans vrede; det er det ingen tvil om. Bibelen vitner imidlertid om at de ikke alltid har sluppet unna, eller vil slippe unna, Guds fienders vrede. Av den grunn inneholder Guds ord mange løfter som kan hjelpe oss til å berede oss for en trengselstid.

På korset seiret Kristus over de krefter som stod Guds sak imot. Han trenger ikke skjule sitt ansikt. Han behøver ikke snike seg inn på verden og i all hemmelighet rykke opp de kristne. Når Bibelen taler om Jesu gjenkomst, taler den om et seierens øyeblikk som hele verden blir vitne til, enten de er på den ene eller den andre siden.

Av og til har jeg tenkt på hva som kommer til å skje med de mange kristne som har satt all sin lit til den hemmelige opprykkingen, om de plutselig en dag oppdager at trengselstiden har begynt uten at noen mangler.

Edwin Zachrison

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Hva vil skje når Bibelens herligste løfte blir oppfylt? Kan vi virkelig vente Jesu gjenkomst i vår tid? Menneskene har i alle tidsaldrer trodd på muligheten av kontakt med fullkomne og hellige vesener i universet, og endog av tanken om en invasjon fra verdensrommet. Tidligere tiders historikere gir fargerike skildringer av «gudenes» besøk. I...
Les mer
Innledning Himmeltegn ved Jesu fødsel – Betlehemstjernen – Matt 2,2.9 10. Himmeltegn ved Jesu død – Mørke – Luk 23,44.45. Jesus talte ofte om sin død, oppstandelse, himmelfart og gjenkomst. Tanken på en adskillelse– Joh 6,68. Forsikring om at han ville komme igjen – Joh 14,1 3. Disiplene gikk til ham i enerom–Matt 24,3. 1) Er det mulig...
Les mer
De store omveltningene i samfunnet og naturen er bare forspill for det siste, store tegnet, som er klimaks i kampen mellom godt og ondt, Kristus og Satan. De problemer som vil plage menneskene etter tusenårsskiftet krever at vi i vårt politiske liv gjenreiser forståelsen av det onde og av det hellige, har en klok mann sagt. Og han er samstemt...
Les mer
Powered by Cornerstone