Ressurser/Englene, hvem hjelper de?
Foto: Good Salt     

Englene, hvem hjelper de?

Av Per W. Næsheim

 

Det er slik at i den kampen mellom godt og ondt som utspiller seg i dag, ville det ha uheldige konsekvenser dersom en kristen bekjennelse uten unntak ville lede til immunitet mot all lidelse og alle tragedier – at Gud alltid vernet oss mot alt dette. Kunne det ikke da bli slik at så å si alle ble kristne, men ofte av de gale motivene? I stedet for å velge Gud fordi man oppriktig ønsket å følge det som er rett og godt, kunne mange bli motivert først og fremst av ønsket om å vinne materielle og fysiske goder.

Personlig er jeg likevel overbevist om at Gud griper inn også i dag og at hans engler er aktive i vår verden. Bibelens forfattere regnet med englene og deres tjeneste, og det er ingen ting som tyder på at dette var noe som skulle opphøre. Når jeg ser tilbake på mitt eget liv ser jeg mange situasjoner der jeg finner det naturlig å tro at Gud har grepet inn. Men for den som krever bevis som tilfredsstiller naturvitenskapelige kriterier, ville mine beretninger sannsynligvis ikke være overbevisende.

Johannes led martyrdøden og ble halshogd (se Mark 6,23-29). Apostelen Jakob ble også henrettet (Apg 12, 1.2). Apostelen Peter, som ble fengslet like etterpå, opplevde imidlertid at engler på mirakuløst vis fridde ham fra fengselet og fra døden (Apg 12,5-17). Men Jesus hadde antydet at Peter også skulle dø for sin tro (Apg 21,19) og ifølge tidlig kristen tradisjon skjedde det ved at han ble korsfestet med hodet ned. Paulus var ofte i fare på sine mange misjonsreiser (2 Kor 11,23-27), men opplevde at Gud var med. Blant annet ble han en gang mirakuløst reddet fra å dø av et slangebitt som normalt ville vært fatalt (Apg 28,3-6). Men han var plaget av et (alvorlig?) helseproblem som han kaller "en torn i legemet", og selv om han bad Gud om at denne plagen måtte bli fjernet, måtte han finne seg i at det ikke gikk slik (2 Kor 12,7-10). Til slutt led også Paulus martyrdøden.

Bibelen forteller oss altså ikke at Gud verner den kristne mot alle vanskeligheter, sykdommer og tragedier. Vi lever i en syndig verden der det onde har fått stort spillerom, og den troende er også utsatt for det ondes makt. Paulus godtok det, og når hans bønn om helbredelse ikke ble oppfylt slik han hadde ønsket, aksepterte han det: "Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk"(2 Kor 12,8-10).

Gud grep inn i disse menneskenes liv. Noen ganger ved englebesøk og noen ganger på andre måter, men ikke alltid slik de selv hadde ønsket. Likevel hadde de tillit til at den Gud som vil oss bare godt har oversikten og vil lede alt til vårt beste til sist (se Rom 8,18-39).

Per W. Næsheim

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Har hvert enkelt menneske har sin "egen" personlige engel? Dette sier ikke Bibelen direkte noe om. Bibelen gir mange eksempler på at engler har grepet inn i forhold til mennesker, men gir oss ingen detaljer om det er bestemte engler som hjelper bestemte personer. Det som imidlertid legges vekt på i mange sammenhenger er at dette er på Guds...
Les mer
”Den evigvarende stjerne” Legenden sier at Astarte kom ned til jorden som en ildfull stjerne, og landet nær Byblos i en sjø ved Alphaca. Astarte er en av de eldste gudinnene fra Midt-Østen, og daterer tilbake til neolittene og bronsealderen. Hun er nært identifisert med Ishtar i Babylonia, Hathor og Isis i Egypt, Kali og Irdrani i India,...
Les mer
For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger. For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for...
Les mer
Powered by Cornerstone