Ressurser/Englenes oppgaver
Foto: Shutterstock.com     

Englenes oppgaver

Av Per W. Næsheim

 

Har hvert enkelt menneske har sin "egen" personlige engel? Dette sier ikke Bibelen direkte noe om. Bibelen gir mange eksempler på at engler har grepet inn i forhold til mennesker, men gir oss ingen detaljer om det er bestemte engler som hjelper bestemte personer. Det som imidlertid legges vekt på i mange sammenhenger er at dette er på Guds initiativ og under hans kommando. Ofte sies det at Herren sendte en engel, og ofte kalles disse englene en "Herrens engel", "Guds engel" eller en "engel fra himmelen".

Når det gjelder englenes eventuelle kjønn, vet vi lite om det. Riktig nok har engler i kunsten ofte vært fremstilt på en måte som gjør at mange har oppfattet dem som hunkjønn. Men den engelen som er navngitt i Daniels bok, Gabriel, omtales som "den mannen jeg tidligere hadde sett i synet" (Dan 9,21). Når Jesus svarer på et spørsmål om livet etter døden sier han blant annet at "når de døde står opp, tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen" (Mark 12,25). Noen har tolket det dit hen at det ikke skal finnes kjønn, slik vi kjenner det, i tilværelsen etter døden, og at engler altså allerede nå er "kjønnsløse". Men, som sagt, det er ikke nok grunnlag i bibelske utsagn til å trekke entydige konklusjoner om dette.

Når det gjelder styrkeforholdet mellom gode og onde engler er det ganske klart at Gud og hans engler har makt til å gjøre det Gud bestemmer. Ett lite eksempel er beretningen om profeten Elisja og hans tjener som var kringsatt av en hær. Da sa Elisja at "det er flere som er med oss enn med dem", og da tjeneren fikk øynene åpnet så han at "fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja" (2 Kong 6,15-17) - sannsynligvis en englehær. I 2 Peters brev får vi også en beskrivelse som viser at Gud har kontrollen (se 2 Pet 2,4 og følgende vers). Gud har gitt både Satan, onde engler og onde mennesker et visst spillerom inntil den endelige dommen, men Gud har satt rammer og grenser. Og jeg tror nok at onde engler, likesom Satan selv, allerede har forstått at slaget er tapt.

Når det gjelder demonbesettelse, snakker vi ikke så mye om dette i våre dager og i vår del av verden. Men det er rimelig å anta at den onde og hans engler er involvert i noen tilfeller der mennesker opplever alvorlige psykiske problemer. Men vi mennesker har ikke innsikt nok til å uttale oss bastant om dette. Generelt vet vi jo at all sykdom har sin årsak i synden, men jeg tror det er vanskelig å kunne påstå noe om konkrete årsakssammenhenger i individuelle tilfeller.

Per W. Næsheim

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

”Den evigvarende stjerne” Legenden sier at Astarte kom ned til jorden som en ildfull stjerne, og landet nær Byblos i en sjø ved Alphaca. Astarte er en av de eldste gudinnene fra Midt-Østen, og daterer tilbake til neolittene og bronsealderen. Hun er nært identifisert med Ishtar i Babylonia, Hathor og Isis i Egypt, Kali og Irdrani i India,...
Les mer
For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger. For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for...
Les mer
Prinsesse Märtha Louises Astarte skole kom som en gavepakke til media, midt i den verste agurktiden. Etter ca. 4 uker med skrekkrapporter fra Sunny Beach, var tiden moden for noe nytt. Og Prinsessen greide virkelig å få oss ut av vår likegyldige sommerslummer. De ateistiske mediene hånflirte, mange kristne ledere var bestyrtet, og folk flest...
Les mer
Powered by Cornerstone