Ressurser/Lidende sjel i et sunt legeme?
Foto: Michal Bednarek / Shutterstock.com     

Lidende sjel i et sunt legeme?

Av Torben Bergland

 

For hvor mange av oss er idealet om en sunn sjel i et sunt legeme en realitet? Blir vi stadig sunnere både på sjel og legeme?

I nyere historie har nok aldri helsebevisstheten vært større enn nå. Vi vet at vi skal trene og vi prøver så godt vi kan. Vi vet hva vi skal spise og hva vi skal unngå. Og skulle vi glemme, så går det ikke en dag uten at media minner oss om det. Hvem unnslipper den dårlige samvittigheten for ikke å spise sunt nok eller trene så mye som vi skulle? Hvorfor denne opptattheten med å være sunn og sprek, å holde vekten og formene? Hvorfor er det så viktig å ha et startnummer i Birken eller et medlemskort på SATS?

Vi søker etter lykken. Vi ønsker å ha det godt. Er ikke det grunnlaget for det meste av vårt strev? Men strever vi etter det riktige og får vi det vi søker?

De fleste opplever psykiske lidelser
I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er depresjon et av de største helseproblemene i verden. Blant unge voksne er depresjon den nest viktigste årsaken til tap av produktive leveår og livskvalitet. I 2007 presenterte det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet data fra WHO World Health Survey som viste at depresjon fører til større forverring av helsetilstanden enn alvorlige, kroniske fysiske tilstander som angina, leddgikt, astma og diabetes.* Og da snakker vi bare om depresjon som er så alvorlig at den regnes som sykdom. Vi har ikke tatt med konsekvensene av alle de andre måtene sjelen kan lide på i større eller mindre grad.

Vi regner med at over halvparten av oss i løpet av livet vil oppleve å ha en psykisk lidelse i kortere eller lengre tid. Til enhver tid tror vi at cirka en av fem har en psykisk lidelse, mange i en alvorlig grad. Det betyr at det er mange lidende sjeler omkring oss. Sannsynligheten er stor for at du og jeg en dag vil oppleve å være en av dem.

Hvem kan si oss noe om hva vi kan gjøre med en lidende sjel, hvordan vi kan ta vare på den og gjøre det riktige for at den også kan bli sunn? Vitenskapen har nok mer å fortelle oss om hvordan man får et sunt legeme enn hvordan sjelen blir sunn. Når det kommer til hva livet kan være, hva som gir sjelen opplevelsen av mening, glede og tilfredsstillelse, så må vi løfte blikket utover det som det er vitenskapens anliggende å svare på.

Treningssentre for sjelen
I Bibelens visdomslitteratur finner vi mange refleksjoner om livet. Job og Salomo var menn som hadde smakt på livet, både det gode og det vonde. I deres bøker deler de sine tanker med oss om hva det er å være menneske, hva som er viktig og hva som er godt i livet. I Ordspråkene gir Salomo dette rådet: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» (Ordspråkene 4:23). Litt senere samlingen av ordspråk sier han at «glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og ben» (Ordspråkene 17:22).

I disse ordspråkene er vismannen Salomo opptatt av hjertet i den overførte betydningen, av sjelens eller sinnets helse. Allerede den gang for nesten 3000 år siden forstod man viktigheten av å ta vare på sinnet. Når sjelen lider, da hjelper det ikke stort om vi er slanke og spreke. Treningsbransjen er i dag en milliardindustri. Vi bruker mer tid og penger på kroppen enn noen gang, men har vi det egentlig så mye bedre? Kanskje skulle vi satset litt mer på sjelen? Kanskje trenger vi sjelelige treningssentre med gode personlige trenere mer enn noe annet?

Torben Bergland


* Moussavi S et al., Lancet 2007; 370: 851-58

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Mange har vel stilt seg spørsmålet — og savner et skikkelig svar. De fleste naturmedisinere og moderne ernæringseksperter advarer som bekjent mot å spise svinekjøtt. Den tyske legen og toksikologen Hans Heinrich Reckweg har drevet forskning på dette området i mer enn 50 år, og har sammenfattet sine forskningsresultater i boken som ligger til...
Les mer
Nesten hvert eneste organ og hver eneste prosess i kroppen din kan ta skade av alkohol. Ut over din egen helse har alkoholbruk også negative ringvirkninger for familien og samfunnet. Hver eneste dag dør mennesker helt unødvendig på grunn av alkohol. Men her skal vi bare ta for oss de personlige helserelaterte problemene. 1. Det er fetende Du...
Les mer
For to tusen år siden kom Jesus inn i menneskehetens historie. Til tross for ringe foreldre, beskjedent fødested og tretti års anonym tilværelse i landsbyen Nasaret, har han etter bare tre og et halvt års offentlig liv fått større oppmerksomhet enn noen annen. Denne personen, som ble født i en stall, arbeidet som tømmermann og døde som forbryter...
Les mer
Powered by Cornerstone