Ressurser/Tredve minutter kan forandre dagen
Foto: Shutterstock.com     

Tredve minutter kan forandre dagen

Av Roy Smith

 

Er du en av dem som roper: «Endelig!» når du våkner om morgenen? Eller er det vanske-lig å komme i gang med dagens sysler? Her er fire gode råd for en god start på en god dag.

”Se på fuglene under himmelen,” sa Jesus. Det var ikke bare en fiffig formulering, men et viktig prinsipp i livet. Han sa at de lever uten bekymringer, for deres himmelske Far har skapt dem til å leve under visse omstendigheter. Jesus la vekt på at Gud hadde lagt alt til rette for deres liv på jorden. Og han ville gi oss en overbevisning om at Gud har gjort det samme for oss. Om fuglene ikke behøver å engste seg, er det også mulig for oss å leve uten bekymringer. «Vær altså ikke bekymret,» sa han. Hvor god dagen blir, avhenger i stor grad av den første halvtimen etter at vi har stått opp. Vår sinnsstemning de første tretti minutter om morgenen har mye å si for hvilken tilfredsstillelse våre senere aktiviteter gir. Hvis vi allerede i starten har riktig innstilling, er det gode muligheter for at vi føler oss fornøyde når vi kommer til dagens slutt.

Og vi velger selv vår innstilling. Ingen tvinger den på oss. Her viser en sunn kristentro sin praktiske verdi. Hvis vi vet at Gud er god, kan vi møte selv en truende dag med tillit. La oss se på fire forutsetninger for en slik tillit:

1. Begynn dagen med en overbevisning om at du ikke er ensom.
Tenk på natten som er over. I de timene du sov, slo hjertet trofast. Alle de kompliserte prosessene i kroppen fortsatte å fungere uten din styring. Hvis du gikk til sengs i rett tid, er du vanligvis uthvilt og opplagt når du våkner. Du har fått nye krefter, og hjernen er klar til å ta seg av all den informasjonen som den kommer til å bli bombardert med i løpet av dagen. Alt dette er resultatet av din himmelske Fars omsorg for deg.

Gud vil være med deg
Akkurat som han tok hånd om deg gjennom natten, er Gud rede til å være med deg gjennom dagen. Han vil gi deg kraft til å klare det arbeidet som det er forventet at du skal utføre. Akkurat som han holdt sin beskyttende hånd over deg mens du sov, vil han bevare deg gjennom dagen. Du behøver ikke bekymre deg så mye. Når du har sørget for nødvendig «drivstoff» og tatt et overblikk over dagen, kan du glemme den. Gud vil sørge for deg. Naturligvis må du være ansvarlig, men til syvende og sist er den i Guds hender. Be derfor en «god morgen»-bønn til Gud så snart du våkner. Fortell ham hvor glad du er for at dere får ytterligere en dag sammen. Gled deg over muligheten til å samarbeide med ham, og hils ham hjertelig velkommen.

2. Fortsett med å forsikre Gud om at du er rede til å ta ansvar for den delen av dagens byrde som han overlater til deg.
Hvis dere skal samarbeide, må du huske at Gud er den sterkeste partneren. Han risikerer mer enn du, for det er mange andre som er avhengige av hva han gjør. Han vet mer om de faktorer som er avgjørende for dagen enn du gjør. Han var våken og planla dagens ar-beid lenge før du hadde stått opp. Dessuten har han et videre perspektiv enn du har, og mer erfaring. I hans plan har dagen betydning for evigheten.

En framgangsrik dag
Minn deg selv om at Gud har planlagt dagen i kjærlighet. Ja, man kan faktisk si at han har store ambisjoner om at dagen skal bli god. Han vil at den skal gi deg en dyp indre tilfreds-stillelse. Han skapte deg slik. Han har store forhåpninger om at dagen skal gi åndelig vekst.

Ettersom han er din himmelske Far, vet han hvilke svakheter du har. Han vet i hvilken grad du har lyktes i å leve opp til dine muligheter. Dessuten vet han hva slags «materiale» du er laget av, hvor mye stress du kan klare. Han vil ikke legge for mye på deg, og han slipper deg ikke når problemene hoper seg opp. Han kjenner deg jo, og vil tilpasse dagen til dine evner og muligheter.

Han vet hva du klarer
Om han gir deg en tung byrde, er det fordi han vet hva du kan gjøre når du samler all din kraft. Om han overlater et komplisert problem til deg, vet han at du har mulighet til å fatte en klok beslutning. Han vil ikke holde deg ansvarlig for noe du ikke kan eller vet, såfremt du ikke bevisst har unnlatt å lære deg det.

3. Husk at når Gud gir deg en oppgave, gir han deg også kraft til å klare den.
Når du ligger i sengen og funderer over dagen som akkurat har begynt, opplever du trolig ikke at det er noen kraft som strømmer inn i deg. Du føler deg fortsatt søvnig og svak. Men denne følelsen er sunn, og sier deg at det er mulig å samle krefter. En anspent kropp og et urolig sinn er stengt for Guds forsøk på å gi kraft og oppmuntring.

Husk at klokken sju om morgenen behøver du ikke å oppleve den kraften som du har behov for klokken elleve om formiddagen. Men du har rett i å anta at om du kommer til å møte spesielle vanskelige problemer klokken elleve, så vil Gud være med deg og gi deg den ekstra kraft som du trenger til oppgaven -  på det tidspunkt du trenger den.

Hjelp når det er nødvendig
Klokken elleve må du ta tjue åndedrag i minuttet for å fortsette å leve. Da insisterer du ikke på at Gud allerede klokken sju om morgenen skal legge alle åndedragene på en stabel ved siden av deg, slik at du klarer dem allerede da. Du kan stole på at Gud hjelper i rett tid. Derfor kan du også være overbevist om at han vil gi deg den kraft du behøver for å utføre arbeidet han har gitt deg.

Når du begynner å gå gjennom oppgavene som du må utføre i løpet av dagen, foreslår jeg at du tar en kort pause etter hver oppgave. Bruk pausen til å takke Gud for den styrken, innsikten og tryggheten han vil gi deg. Kanskje ser du ikke alle løsningene mens du ligger i sengen. Men du kan være overbevist om at Gud vil hjelpe deg når tiden er inne. Kanskje viser han deg ikke hele løsningen da heller. Men han vil i det minste gjøre neste steg klart. Og om han ikke gjør det, trenger du ikke å ta steget.

4. Gud krever ikke at du skal lykkes. Han ber deg bare om å være trofast mot ham.
Gud har ikke et sett statistiske tabeller som han vurderer vårt arbeid ut fra. Han gjør heller ikke en eller annen til norm for våre prestasjoner.

Han krever trofasthet
Gud krever ikke et visst antall timer arbeid hver uke. Han forventer at vi skal bruke all vår tid som om den tilhører ham. Om vi arbeider for andre, erkjenner vi at de har kjøpt en viss del av vår tid og har rett til trofast innsats i disse timene. Men alle våre timer, ja, hele vårt liv, tilhører Gud. Vi har aldri «fri» fra Gud. Han har skapt oss til seg.

Når din himmelske Far ser deg ligge og planlegge dagen din, har han bare en forventning til deg. Han vil at du trofast skal utføre hver oppgave du står overfor. I så fall tar han ansvar for resultatene. Hvordan vi står opp om morgenen, er en viktig del av dagen.

Roy Smith

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Mange som har stiltdette spørsmålet,savner et skikkelig svar. De fleste naturmedisinere og moderne ernæringseksperter advarer som kjent mot å spise svinekjøtt. Den tyske legen og toksikologen Hans Heinrich Reckweg har drevet forskning på dette området i mer enn 50 år, og har sammenfattet sine forskningsresultater i boken som ligger til grunn for...
Les mer
Nesten hvert eneste organ og hver eneste prosess i kroppen din kan ta skade av alkohol. Ut over din egen helse har alkoholbruk også negative ringvirkninger for familien og samfunnet. Hver eneste dag dør mennesker helt unødvendig på grunn av alkohol. Her skal vi bare ta for oss de personlige helserelaterte problemene. 1. Det er fetende Du...
Les mer
For to tusen år siden kom Jesus inn i menneskehetens historie. Til tross for ringe foreldre, beskjedent fødested og tretti års anonym tilværelse i landsbyen Nasaret, har han etter bare tre og et halvt års offentlig liv fått større oppmerksomhet enn noen annen. Denne personen, som ble født i en stall, arbeidet som tømmermann og døde som forbryter...
Les mer
Powered by Cornerstone