Ressurser/Familie og medier
Foto: Pressmaster / Shutterstock.com     

Familie og medier

Av Jarle Haugland

 

Gjennomsnittlig bruker du rundt sju timer i kontakt med ulike medier daglig. Da er det viktig å gjøre gode valg.

Bakgrunn – visjonære ledere
Det er inspirerende med visjonære ledere. Ikke minst når vi nå, flere tiår etter oppstarten, ser hvor strategiske valgene deres var. I 1933 startet NRK med faste radiosendinger. Det førte den tids kristenledere sammen for å legge en fremsynt strategi for hvordan kristen-Norge skulle forholde seg til den nye teknologien. De hadde to hovedanliggender: 

For det første ønsket de å bruke det nye mediet til å spre Guds rike. Og de arbeidet målrettet for at den kristne tro skulle være en naturlig del av sendeplanen til vår allmennkringkaster. 

For det andre så de behovet for å bevisstgjøre de norske hjem på god radiobruk. Radioen var blitt en ny verdiformidler, og det var derfor viktig å hjelpe folk til å ta gode medievalg. 

Dermed ble Norges Kristelige Lytterlag startet i 1935, av ledere som tidlig så behovet og tok konsekvensen av det. Men lite ante de hvor sentrale mediene ville bli i vår hverdag, og hvor viktig dette arbeidet kom til å bli inn i det neste årtusenet. For enormt mye har skjedd på mediefronten siden den gang, og Norges Kristelige Lytterlag er blitt til Familie & Medier. Oppdraget er fortsatt det samme: Å arbeide for at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen.

Familie & Medier har 30 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn som eiere, og rundt 14 000 enkeltmedlemmer. 

Et mangfoldig arbeid
Arbeidet til Familie & Medier er mangfoldig og forsøker å endre seg i takt med medieutviklingen.  Men noe står uendret: 

1. Familie & Medier arbeider for å oppmuntre til bevisst mediebruk
Undersøkelser viser at ungdommer bruker sju timer daglig på ulike skjermaktiviteter. Også for barn og voksne går en betydelig del av dagen med på mediebruk. Langt fra alt dette er negativt eller nedbrytende. Det kan være både moro, lærerikt, spennende og utviklende. Men vi trenger en klar bevissthet om hvilke valg vi tar og hva mediebruken gjør med oss. Familie & Medier vil, blant annet gjennom å tilby seminarer, skrive mediekommentarer, besøke menigheter og arrangere Skjermfri uke, bidra til at folk er sine egne «mediesjefer», at de tar bevisste medievalg som er gode for dem. Ikke minst ønsker vi å hjelpe kristne til å ta valg som ærer Gud og fremmer hans rike.

2. Familie & Medier fører en aktiv dialog med mediene
Ved å delta i dialogmøter, gi programreaksjoner – ikke minst fra medlemmene, og være med i debatter, vil vi bygge gode relasjoner med mediene. I vår kontakt med dem, ønsker vi å være en stemme for kristen tro og gode verdier. Det er et langsiktig arbeid. Noen kamper taper vi, mens andre ganger opplever vi en forståelse for vårt anliggende – og vi ønsker å ha en dialog som gir medieaktørene et glimt av hvordan kristne vil å bidra til å fremme det som bygger opp.

3. Familie & Medier vil stimulere til kristne- og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren
Opp gjennom årene har organisasjonen bidratt til å starte opp en rekke prosjekter og organisasjoner. Barnevakten er kanskje den største suksessen, dersom en skal måle på nedslagsfelt og gjennomslagskraft i den offentlige debatten. I tillegg er Damaris, P7, GuttogJente.no og omGud.net eksempler på resultater av innovasjon som er skjedd med Familie & Medier som sentrale aktører. I disse arbeidene ligger det mange spennende muligheter til å prege menneskers mediehverdag på en positiv måte!

Årlig deler vi også ut mediestipend, som går til personer eller prosjekter som ønsker å bidra til å fremme kristen tro og gode verdier i mediene. 

Spennende utfordringer
For å være en dynamisk, levedyktig organisasjon med gjennomslagskraft er det svært viktig å ha blikket fremover. Her er noen av utfordringene Familie & Medier står overfor:

1. Mediene tar mer plass, hvordan ta gode medievalg?
At mediene er kommet for å bli, er ingen overdrivelse. Og det er heller ikke noe som tyder på at mediene kommer til å ta mindre plass i menneskers liv i fremtiden, heller tvert imot. Utfordringen for oss som kristen organisasjon er derfor å være til stede der mennesker er og fortsette å hjelpe dem til å ta gode medievalg, midt i et press fra skjermer som krever deres oppmerksomhet. 

2. Hvordan ha en dialog med mediene som gjenspeiler Jesus?
Familie & Medier er også for tiden i en viktig prosess der vi spør oss om hva det vil si å være en stemme for Jesus i mediene. Hvordan kan vi gjenspeile Jesus i det vi gjør og gi mennesker et glimt av Guds godhet? Kan vi bli flinkere til å tenne lys enn å forbanne mørket? For å sitere Truls Åkerlund i boken Feil fortelling fortalt: «Det blir for dumt når lyset skylder på mørket for at det er for lite lys i verden.»

3. Hvordan øke antall medlemmer for større styrke i arbeidet?
Vi har mange trofaste medlemmer, og arbeider hvert år hardt for å øke dette antallet. Men snittalderen er høy. Dermed opplever vi at den naturlige avgangen av medlemmer er noe større enn vervingen av nye medlemmer. Her har vi – sammen med våre 30 eierorganisasjoner – en utfordring i å gjøre kristenfolket klar over hvor viktig det er å ha en organisasjon som arbeider inn mot mediene for å gjøre Jesus synlig.

Bruk oss!
Vi ønsker å være en tilstedeværende organisasjon som står sammen med kirkene i misjonsoppdraget med å gjøre mennesker til disipler. Derfor vil vi gjerne at mennesker bruker oss aktivt! Her er tre muligheter:

1. Besøk i menighet
Vi ønsker å se et engasjert kristenfolk i møte med mediene. Derfor vil vi gjerne komme på besøk i menigheter for å informere om arbeidet og gi undervisning/seminarer om god mediebruk. Eventuelt kan gjerne folk selv informere om Familie & Medier og verve medlemmer i egen menighet, da vi ikke har kapasitet til å komme så langt ut som vi skulle ønske.

2. Reaksjoner 
For oss er det viktig at folk sender oss reaksjoner på ting i mediene som fortjener ros eller ris. Det aller beste er om reaksjonene sendes direkte til mediene, med oss på kopi. Da får mediene både direkte melding fra mediebrukeren, og vi blir gjort oppmerksom på en sak vi ellers kanskje ikke ville fanget opp. 

3. Råd
Vi vil gjerne bidra med kompetansen vår til å gi råd, i den grad vi kan hjelpe mediebrukerne. Ikke minst har Barnevakten – en selvstendig organisasjon som er eid av Familie & Medier – svært god kompetanse i spørsmål som går på barn og medier. Rådene er gratis, noe medlemskap og gaver gjør mulig.

Hvordan bruke mediene positivt?
Vi kan selv velge i hvor stor grad mediene skal være en del av våre liv. Her vil svarene være ulike fra person til person. Men to råd vil jeg gi på veien:

1. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det (Ordspråkene 4:23)
Mediene gir oss mye godt, men er samtidig en stor utfordring for vårt liv med Gud. Både fokus, tidsbruk og innhold er tema vi mediebrukere må være våkne på.

2. Vær et vitne for Jesus i din mediehverdag
Det kan være i kommentarfelt på Facebook, hva du deler eller liker, hvordan du opptrer i nettdebatter eller om du bruker gårsdagens tv-program til å samtale med naboen om tro og livssyn. 

Jarle Haugland

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Det aller viktigste for et barn er at foreldrene har det godt seg imellom. Forholdet mellom foreldrene vil influere barnet gjennom hele livet. Når det gjelder forholdet mellom foreldre og barnet så er grunnlaget her betingelsesløs kjærlighet. Uten denne betingelsesløse kjærligheten er det vanskelig å forstå og ta vare på barnet på rette måten...
Les mer
Hvor ble det av den første gnist og begeistring? Er vi interessert å investere litt tid og energi i parforholdet? Her er ti forslag til hvordan man kan komme hverandre nærmere. Jan og Julie har hvert sitt spennende og krevende arbeid, og de arbeider begge mer enn åtte timer om dagen. Helgen går som regel med til å innhente det de ikke...
Les mer
Slik takler du søskensjalusi Søskensjalusi takler du best ved å vise at du aksepterer barnas følelser – selv om de er aldri så heftige.For de fleste barn er det mye mer stas å skulle bli storebror eller storesøster enn det å faktisk få en lillebror eller lillesøster. Den nyankomne konkurrenten kan sette sterke følelser i sving, som både kan...
Les mer
Powered by Cornerstone