Ressurser/Forholdet mellom foreldre og barn
Foto: fizkes / Shutterstock.com     

Forholdet mellom foreldre og barn

Av Marianne S. Aune

 

Det aller viktigste for et barn er at foreldrene har det godt seg imellom. Forholdet mellom foreldrene vil influere barnet gjennom hele livet.

Når det gjelder forholdet mellom foreldre og barnet så er grunnlaget her betingelsesløs kjærlighet. Uten denne betingelsesløse kjærligheten er det vanskelig å forstå og ta vare på barnet på rette måten og det vil være forvirrende og frustrerende å være foreldre. (Betingelsesløs kjærlighet vil si at barnet blir elsket uansett utseende, oppførsel, sterke og svake sider etc.) Jeg sier ikke at du skal like barnets oppførsel hele tiden, men at barnet føler seg elsket hele tiden selv om det oppfører seg på en måte du ikke liker.

Når barna våre opplever betingelsesløs kjærlighet så lærer de å akseptere og elske seg selv. Hvis et barn bare får kjærlighet når de har gjort/oppført seg som vi vil, så kan det begynne å føle at de ikke strekker til og kan lett bli usikre, stresset og få dårlig selvtillit. Vi viser våre barn kjærlighet ved hvordan vi oppfører oss, ved hva vi sier – hvordan vi sier det og ved hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Men det er det vi gjør som gjør mest inntrykk på et barn.

Alle barn har følelsesmessige behov og jo bedre disse behov blir fylt, jo bedre har barnet det, og jo bedre vil det oppføre seg. Et barns følelsesmessige behov blir dekket ved:

-    At vi gir dem øyekontakt når vi snakker med dem
-    At de får fysisk kontakt (klemmer, lek, kjærlig berøring)
-    Ved å få konsentrert oppmerksomhet (ikke la andre ting ta oppmerksomheten der og da). Gi dette når barnet trenger det – ikke når du har tid. Kan kreve mye tid.
-    Disiplin (ulike måter å gjøre det på- kommer an på alder), men må alltid gjøres i kjærlighet. Disiplin kan f.eks. gå ut på å holde tilbake et privilegium. Hvis ikke barnet merker at du elsker det selv om det får «straff», så vil det kunne ha veldig negative konsekvenser for barnet.

Alle disse områdene er viktige. Ikke bare ett eller to av dem. Disse måtene å dekke et barns følelsesmessige behov på er med til å styrke et barns følelsesmessige bånd til foreldrene. Dette kan komme veldig godt med når barnet blir eldre (tenåring).

Et barn trenger og ønsker kjærlighet (og det kan vi gi ved å bruke de fire måtene jeg nevnte tidligere). Blir ikke barnets behov møtt (f.eks. sult, trøtt, kjeder seg, for mye energi, syk etc.) så begynner de å «kreve» oppmerksomhet, og det gjøres gjerne ved dårlig oppførsel. (Da vet de at de får oppmerksomhet). 

Forslag til hva vi kan gjøre når barnet ikke oppfører seg bra:

-    Vi må reagere, men ikke med sinne (sinne skremmer et barn og det er fare for at det vil miste respekten for foreldrene ettersom de blir eldre)
-    Fortell barnet hva du forventer på en enkel måte (se på barnet og ta gjerne på det samtidig mens du snakker)
-    Gi ros når barnet er lydig eller oppfører seg fint
-    Ha få, men klare regler (regler gir barnet trygghet – selv om de kan protestere mot dem)
-    Ikke vær sjefete eller kontrollerende – det kan gjøre ting verre
-    Husk at det er du/foreldrene som er sjefen, men velg hva som er verd å «sloss» for. Noen ganger kan det beste være å ignorere barnet eller situasjonen
-    Distraher barnet slik at oppmerksomheten ikke blir på det det de ikke skal gjøre, men på det de kan gjøre
-    Barn liker å vite hva som skjer slik at de er forberedt. Gi derfor informasjon når noe skal skje, gjøres eller forventes. Et eksempel er at du minner om at det snart er leggetid, slik at det kan avslutte leken. 

La oss si at en mor eller far har problemer med badetiden. Når du føler at barnet har hatt nok tid til både vask og lek så si ifra på forhånd at nå er det snart tid for å avslutte, men at det er noen minutter igjen til å ha det gøy. Si også at når barnet er ferdig så skal dere kose dere med fortelling. Barnet vil nok protestere i begynnelsen (gammel vane), men du skal bare ta barnet opp (prøv å være rolig) og gjøre det klar for natten. Du kan eventuelt la barnet velge mellom å bade lenger og ikke kose dere med fortelling eller avslutte i tide til lesekosen. Da har barnet et valg og det er veldig bra å lære barna å velge å ta konsekvensene av sine valg. Neste kveld kan det være at valgene er annerledes.

Videre:

  • Hold det du lover og ikke lov noe du ikke kan holde.
  • Vær alltid beredt til å tilgi barnet når det er lei for noe det har gjort galt
  • Gi masse konkret oppmuntring og ros, smil og glade ansikter. Tilbring tid sammen

Jo mere vi gir – jo mere får vi. Jo mere vi får – jo mere har vi å gi.

Marianne S. Aune

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Hvor ble det av den første gnist og begeistring? Er vi interessert å investere litt tid og energi i parforholdet? Her er ti forslag til hvordan man kan komme hverandre nærmere. Jan og Julie har hvert sitt spennende og krevende arbeid, og de arbeider begge mer enn åtte timer om dagen. Helgen går som regel med til å innhente det de ikke...
Les mer
Slik takler du søskensjalusi Søskensjalusi takler du best ved å vise at du aksepterer barnas følelser – selv om de er aldri så heftige.For de fleste barn er det mye mer stas å skulle bli storebror eller storesøster enn det å faktisk få en lillebror eller lillesøster. Den nyankomne konkurrenten kan sette sterke følelser i sving, som både kan...
Les mer
Mange synes at umoral er grei moral så lenge de ikke blir avslørt. Men den som vil leve i fred med Gud må notere seg det sjuende budet. I vår verden har sex blitt et overeksponert område som media utnytter og misbruker. I TV serie etter TV serie, i sangtekster som nøye beskriver både kroppsdeler og seksuelle handlinger, i bilder som har...
Les mer
Powered by Cornerstone