Ressurser/Det sjuende budet i Bibelen om relasjoner
Foto: iPrasit / Shutterstock.com     

Det sjuende budet i Bibelen om relasjoner

Av Claes Lundström

 

Mange synes at umoral er grei moral så lenge de ikke blir avslørt. Men den som vil leve i fred med Gud må notere seg det sjuende budet.

I vår verden har sex blitt et overeksponert område som media utnytter og misbruker. I TV serie etter TV serie, i sangtekster som nøye beskriver både kroppsdeler og seksuelle handlinger, i bilder som har som mål å skape seksuelle fantasier, og i mengder av suspekte kontaktannonser i dagspressen. Overalt møter vi et forvrengt syn på sex.

I tillegg til dette må vi også konstatere at omtrent 40 millioner mennesker (noen av dem er også kristne) daglig besøker noen av de 4,2 millioner pornosidene som finnes på Internett. Alt dette skaper en følelse av at det sjuende budet i verdens øyne egentlig er litt utdatert.

Slik skapte Gud det
Men mann og kvinne var skapt for å være sammen og for å møte hverandres behov. Ekteskapet, en naturlig forening av mann og kvinne, er noe som ble guddommelig inspirert allerede ved skapelsen. Hans lov, og da spesielt det sjuende budet, bekrefter ekteskapets forening og legger grunnen til familien, den mest grunnleggende byggesteinen i vårt samfunn.

Gud sa til Adam og Eva at «derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett» (1 Mosebok 2:24). Guds instruksjon la helt tydelig grunnlaget for det alle fremtidens generasjoner skulle lære seg å leve etter når det gjaldt ekteskap og sex. Jesus understrekte også dette da han betonte vekten av et permanent ekteskapsforhold (Matteus 19:3-6).

For Gud var hensikten med ekteskap og sex – i den rekkefølgen – at det skulle fungerer som en stor velsignelse for menneskene. Potensialet for det gode er uten grenser innen disse to områdene. Men samme lengsel som får en mann og kvinne til å være sammen i en kjærlighetsfull relasjon kan også innebære risikoer.

Hvis ikke den naturlige lengselen som gjør at vi er tiltrukket av det motsatte kjønn klart og tydelig blir kanalisert mot et kjærlighetsfullt ekteskap, er det stor risiko for at fristelser som resulterer i seksuell umoral enkelt kan få makt over en. Gud kjenner til denne svakheten som synden har skapt i oss, og derfor har han gitt oss klar veiledning: «Du skall ikke bryte ekteskapet» (2 Mosebok 20:14).

Derfor kom det 7. bud
Utroskap er et brud mot ekteskapsløftene, gjennom en bevisst deltagelse i seksuelle aktiviteter med andre enn sin egen ektefelle. Når Guds lov på denne måten sanksjonerer seksuelle relasjoner innenfor et legitimt ekteskap innebærer det at budet om å ikke bryte ekteskapet i prinsipp innbefatter alle typer seksuell umoral. Ingen seksuelle relasjoner skal eksistere utenfor ekteskapet. Dette er betydningen av det sjuende budet.

Mange anser ikke seksuell umoral som galt. Men Gud derimot fordømmer kategorisk alle former av seksuell umoral (Åpenbaringen 21:8).

Gud gav oss det sjuende budet for å definere og vise oss veien til en rett forståelse av menneskets seksuelle roller. Når Gud snakker om sex handler det om glede, lykke og noe som skaper samhold og varighet. Dette er noe vår verden desperat trenger i dag.

I en dagsavis leste jeg nettopp at det som vi iblant kaller for ti- og sjuårskrisen i et ekteskap nå til dags har sunket til en «toårskrise». I en undersøkelse gjort med 11.000 par som skilte seg etter to års ekteskap var 80 % av skilsmissene grunnet utroskap. Sosiologene som reflekterte over dette resultatet sier enstemmig at vi her ser en klart sammenheng mellom ødelagte relasjoner og vårt samfunns instabilitet og forfall.

Vi og vår verden trenger det sjuende budet som sier: Du skal ikke bryte ekteskapet. 

Et åndelig bilde
Når Bibelen snakker om troskap og ekteskap finner vi også en undertone av vårt forhold til Gud. Fra mer eller mindre Bibelens første side ser vi hvordan Gud gjør alt for å få sitt folk til å være tro mot ham og holde seg innenfor den pakt som er opprettet mellom ham og dem. Gang på gang uttrykker Gud sin villighet til å opprette og beholde den kjærlighets pakt som han ønsket at ha med sitt folk. I Hosea sin bok blir dette bildet veldig tydelig når Hosea oppfordres til å gifte seg med en prostituert kvinne, som symboliserer Guds folk som lever i utroskap (Hosea 1-3).

Guds folk har her som så mange ganger tidligere vent seg til avguder, og illustrasjonen av ekteskapsbrudd er tydelig. Gang på gang kommer dette bildet tilbake. Gud ønsker bestandig og være så intimt sammen med sitt folk som det bare går an. Han elsket dem og ønsket at de ville gi et helhjertet svar på hans kjærlighet (2 Mosebok 20:3; 34:14; 5 Mosebok 6:5).

Dette ekteskapsbildet mellom Gud og hans folk fortsetter i Det nye testamente med Jesus som brudgom og de som tror på ham som bruden. Paulus skriver om Guds omsorg og om at vi er forlovet med Kristus (2 Korinterbrev 11:2). I brevet til Efeserne er bildet enda klarere når ekteskapet mellom mann og kvinne sammenlignes med den kjærlighet Kristus har for kirken.

I Åpenbaringen, Bibelens siste bok, beskrives også sann og falsk tilbedelse i bilder som har tilknytning til ekteskap og seksuelle handlinger. Guds sanne folk blir beskrevet som en ren kvinne som ikke lever i åndelig utroskap, eller åndelig ekteskapsbrudd (Åpenbaringen 14:4). Det er et folk som følger Jesus overalt og gjør seg klare til og feire bryllup i det de får del av det evige liv og det nye Jerusalem (Åpenbaringen 21:2, 9).

Dessverre portretterer også Åpenbaringen mennesker som ikke ser åndelig renhet som viktig. Det er mennesker som ikke er villige til å ta stilling for Gud, eller kanskje snarere mennesker som med overlegg velger bort Gud til fordel for annet som de synes tilfredsstiller deres åndelige lengsel. I det sjuende budet kommer oppfordringen til å ikke begå ekteskapsbrudd. Noe av det siste Gud sier til mennesker som ikke har levd nært ham, viser at «hor», åndelig sett, er en av grunnene til at de ikke kan ta del i himmelens bryllupsmåltid (Åpenbaringen 21:8).

Gud gav oss det sjuende budet også for å poengtere betydningen av å være tro mot ham. Når Gud snakker om en pakt som han vil slutte med deg og meg snakker han om en relasjon som gir glede, lykke, samhold og evig frelse. Det er dette vår verden desperat trenger i dag.

Det sjuende budet er ikke utdatert. Det er mer aktuelt nå en noen gang. Vi og vår verden trenger det sjuende budet som sier: Du skal ikke bryte ekteskapet. Det gir oss trygghet, liv og en fremtid på alle plan, både i ekteskapet mellom mann og kvinne, og i vårt forhold til Gud.

Claes Lundström

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Det aller viktigste for et barn er at foreldrene har det godt seg imellom. Forholdet mellom foreldrene vil influere barnet gjennom hele livet. Når det gjelder forholdet mellom foreldre og barnet så er grunnlaget her betingelsesløs kjærlighet. Uten denne betingelsesløse kjærligheten er det vanskelig å forstå og ta vare på barnet på rette måten...
Les mer
Hvor ble det av den første gnist og begeistring? Er vi interessert å investere litt tid og energi i parforholdet? Her er ti forslag til hvordan man kan komme hverandre nærmere. Jan og Julie har hvert sitt spennende og krevende arbeid, og de arbeider begge mer enn åtte timer om dagen. Helgen går som regel med til å innhente det de ikke...
Les mer
Slik takler du søskensjalusi Søskensjalusi takler du best ved å vise at du aksepterer barnas følelser – selv om de er aldri så heftige.For de fleste barn er det mye mer stas å skulle bli storebror eller storesøster enn det å faktisk få en lillebror eller lillesøster. Den nyankomne konkurrenten kan sette sterke følelser i sving, som både kan...
Les mer
Powered by Cornerstone