Ressurser/Ti råd for et bedre samliv
Foto: Shutterstock.com     

Ti råd for et bedre samliv

Hvor ble det av den første gnist og begeistring? Er vi interessert å investere litt tid og energi i parforholdet? Her er ti forslag til hvordan man kan komme hverandre nærmere.

Jan og Julie har hvert sitt spennende og krevende arbeid, og de arbeider begge mer enn åtte timer om dagen. Helgen går som regel med til å innhente det de ikke rakk i løpet av uken – vaske tøy, gjøre rent, kjøpe inn m.m. De har alt for lite tid til å være sammen. I de ti årene Jan og Julie har vært gift, har de blitt mer og mer fremmede for hverandre, selv om de er enige om at de fortsatt elsker hverandre.

Hilde og Hans jobber full tid, og de har begge mer enn 30 km til arbeidsplassen. De er omsorgsfulle og engasjerte foreldre for sine tre barn. For å leve opp til barnas krav om fritidsaktiviteter, tilbringer de en stor del av sin fritid med å transportere dem fra musikktimer, ridning, fotball m.m. I løpet av de 15 år de har vært gift, synes de at den nærhet som kjennetegnet forholdet i starten nå er helt forsvunnet.

Jan og Julie, Hilde og Hans har en hel del til felles med mange andre par. På en eller annen måte har de glidd fra hverandre, og den gnist og begeistring som preget forholdet den første tiden, er forsvunnet. Det var i alle fall ikke planlagt, det ble bare slik, snikende, langsomt, umerkelig.

1) Lytt
Mange — særlig kvinner — klager over at deres partner aldri hører etter, eller aldri vil forstå eller svarer skarpt tilbake. En gammel vismann sa en gang at ”et hissig svar kan ødelegge alt”.

Hvis man vil avverge en kommende krangel, er det fornuftig å lytte i stedet for å ”svare igjen”. Hvis dere virkelig er innstilt på dette, kan det la seg gjøre å ikke føle seg forurettet med det samme, slik at du er i stand til å lytte ordentlig til det din partner sier. Altså, gi opp selvforsvaret og konsentrer deg i stedet om hva som virkelig blir sagt.

2) Tilgi
Gjør alt hva dere kan for å bære over med hverandre. Når mennesker lever sammen, er det stor risiko for å såre hverandre bevisst eller ubevisst, så tilgi hvis det er noe å tilgi.

Når man tilgir, får det positive overvekt i livet, og det i seg selv gir forholdet gode sjanser. Med tilgivelse mener vi ikke å glemme og slå en strek over det som har skjedd, men det betyr å gi slipp på de dårlige følelser og bevege seg inn i parforholdet på ny, og ikke minst vilje til å lære av erfaringen og ta den med seg videre i samlivet.

3) Gjør noe sammen
Fra tid til annen bør dere ta tid til å tenke tilbake på de opplevelser og begivenheter som er deres felles historie. Når dere er felles om disse minner, er det gode muligheter for at dere gjenoppvekker noe av den forelskelse og fascinasjon dere hadde for hverandre i begynnelsen.

Eller hva med å slukke fjernsynet en kveld og kikke i fotoalbumer sammen? Det er som regel alltid gode minner å hente der.

4) Ta initiativet
Vi blir dårligere og dårligere til å ta initiativer og gjøre noe sammen. Det virker som om jo lengre tid vi har vært sammen, jo mindre blir vi i stand til å gjøre noe sammen. Vi har en tendens til å vente på at vår partner skal ta initiativet til å invitere venner til middag, eller til å bestille konsertbilletter, osv. Vi gror alt for lett fast i en behagelig og kjedelig rutine, og noen av oss tenker kanskje: “Hvor i all verden ble alt det morsomme av?”

Dere kan komme hverandre nærmere ved å bruke mer tid til å planlegge ting som kan styrke kjærligheten, og så, ikke å forglemme, føre dem ut i livet!

5) Respekt for hverandre
I et parforhold er det viktig å ha respekt for hverandre, og ikke minst for hverandres særegenheter. De ting som på et tidspunkt i samlivet irriterer partneren, er ofte de ting som i sin tid fascinerte eller imponerte ham eller henne. Prøv å akseptere den andre som det individ han er, i stedet for å forsøke å forandre. Det kommer sjelden noe godt ut av slik innsats.

Vær heller aldri redd for å si unnskyld. Det er et ord du kan nå langt med hvis du først lærer å bruke det. Da vet din partner at du har skjønt at du har gjort noe feilaktig. Og bare den innrømmelsen viser med tydelighet at du respekterer din partner og gir ham eller henne større lyst til å forstå deg.

6) Tid
Tid er et av de beste midler til å bekrefte kjærligheten. To ektefeller kan umulig komme hverandre nærmere med mindre det er noe de prioriterer, ikke bare i hodet, men ved helt konkret å bruke tid på det. Det kan være en idé for travle ektefeller å sette seg ned i begynnelsen av hver måned og sammenligne kalendrene. Og så kan de planlegge minst én dag i uken som skal være fri for avtaler, og denne ettermiddag eller kveld skal de bruke til å være sammen. Det behøver ikke nødvendigvis å være noe planlagt. Det viktig-ste er ikke hva de gjør, men at de gjør det sammen.

7) Si noe pent
Mange mennesker som lever i parforhold, føler seg en gang imellom oversett, ja, nesten kassert av sin partner. Det viser seg at par som holder sammen, har evnen til å gi ros og anerkjennelse. Gi heller for mye enn for lite ros, selvsagt uten at det er kunstig. Hvem har hørt om noen som var plaget av for mye ros?

Enkle komplimenter kan bety riktig mye for din partner. Vi er som regel sikre på at vår livsledsager vet hvor mye vi verdsetter den ene eller den andre egenskap hos ham eller henne, men vi kjemper alle mer eller mindre med dårlig selvbilde og mindreverdighetskomplekser, så vi trenger noen som forteller oss om våre sterke sider, det vi mestrer. Og i særlig grad trenger vi å få vite det av vår partner, som jo burde være den viktigste personen i vårt liv.

8) Snakk om tingene
De par som ikke har glidd fra hverandre, er helt sikkert dem som har gjort det til en vane å tale åpent om problemene. Selv om disse samtalene ofte kan være følelsesmessig anstrengende å gjennomføre, flykter de ikke fra problemene eller unngår å snakke om dem. Det er en god idé å finne ut av hverandres følelser og meninger, innen tingene låser seg. På denne måten blir dere også bedre kjent med hverandre.

Knut har vært gift i 50 år med den samme kvinnen og han har to barn, ni barnebarn og to oldebarn, og han sier: “Jeg tror det har gått så bra fordi vi alltid snakker sammen om de små problemer og uoverensstemmelser som oppstår mellom oss, innen de setter seg fast og blir til noe stort. Vi er flinke til å gi hverandre en klem, og vi viser hensyn og gir etter for hverandre, også selv om det gjelder noe som man selv ikke er så glad for.”

9) Utvid horisonten
Ektepar som holder sammen, kan også være par som er gode til å skaffe seg ny viten. Den kunnskap og innsikt du samler, kan være til gagn for både deg selv og ditt parforhold. Foredrag, konserter eller lignende som man overværer sammen, kan føre til interessante samtaler, og dette forhindrer at vi stivner og blir trette av hverandre.

10) Gi rom for humor
Sist — men ikke minst — vil vi understreke at det er en stor fordel å bevare en viss form for humor i hverdagen. “Humor er solskinn for sinnet,” er det sagt. Det er sant. Du kan ta brodden av mange skuffelser og krangler ved å ha humoren i behold. Sunne mennesker vet at man stundom kan få problemene til nesten å forsvinne ved rett og slett å le av dem. Og husk: Hvis du er altfor selvhøytidelig, stenger du deg inne og når ingensteds!

Sunnhetsbladet, nr. 2 - 2001

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Det aller viktigste for et barn er at foreldrene har det godt seg imellom. Forholdet mellom foreldrene vil influere barnet gjennom hele livet. Når det gjelder forholdet mellom foreldre og barnet så er grunnlaget her betingelsesløs kjærlighet. Uten denne betingelsesløse kjærligheten er det vanskelig å forstå og ta vare på barnet på rette måten...
Les mer
Slik takler du søskensjalusi Søskensjalusi takler du best ved å vise at du aksepterer barnas følelser – selv om de er aldri så heftige.For de fleste barn er det mye mer stas å skulle bli storebror eller storesøster enn det å faktisk få en lillebror eller lillesøster. Den nyankomne konkurrenten kan sette sterke følelser i sving, som både kan...
Les mer
Mange synes at umoral er grei moral så lenge de ikke blir avslørt. Men den som vil leve i fred med Gud må notere seg det sjuende budet. I vår verden har sex blitt et overeksponert område som media utnytter og misbruker. I TV serie etter TV serie, i sangtekster som nøye beskriver både kroppsdeler og seksuelle handlinger, i bilder som har...
Les mer
Powered by Cornerstone