Ressurser/Meditasjon og angst
Foto: Paymaster / Shutterstock.com     

Meditasjon og angst

 

Overlege Bo G. Johnson ved Lillehagen sykehus i Hisings Backa i Sverige har i lengre tid forsket på psykoser som en direkte følge av meditasjon. På bakgrunn av den forskning som er gjort av dr. Johnson og ved Århus universitet i Danmark, har de danske myndighetene satt av midler til videre forskning da de anser dette som et mulig helseproblem.

Vi bringer her utdrag av dr. Johnsons rapport, som er gjengitt i Svensk lekartidning (det svenske legetidsskriftet):

Allerede i 1956 ble man i Sverige oppmerksom på risikoen for utløsning av akutt psykose ved utøving av meditasjon og spesielt transcendental meditasjon (TM). Den meditative teknikken hadde vesentlig sammenfallende komponenter med hypnose, dvs. passiv konsentrasjon, og monotone gjentagelser. Kontraindikasjonene for hypnose var de samme hos avansert meditasjon, og kunne derfor forklare psykoseutbruddene.

Overlege Bo G. Johnson forteller: I februar 1983 oppsøkte en 24 år gammel mann meg for egenartede psykotiske problemer. Han forteller at han 7 ganger har lyttet til en kasett med Chakra-meditasjon. Hensikten var at han med denne teknikken skulle lære avspenning. Han hadde tidligere ingen problemer med å fungere sosialt og samtidig passe sine studier ved universitetet. Han hadde ingen misbruk av gifter. Han forteller at han under en meditasjonsøvelse plutselig opplevde hvordan "energien" sprutet som en stråle noen centimeter ut fra symfysen. Dessuten erfarte han ved sacrum en ball av energi. Denne gikk senere opp gjennom ryggraden og etterhvert vitaliserte hele kroppen. Han trodde han så energistrømmer som sprutet ut fra hender og føtter. Samtidig hadde han visjoner om ormer som ville bite han i ansiktet. Opplevelsen kom uventet og forskrekket han. Han kunne ikke påvirke forløpet. I de påfølgende dager var han erotisk stimulert.

Tilstanden gikk senere over i en negativ fase, hvor han opplevde en mørk substans som trengte inn i hans kropp fra benene, hoften og brystkassen. Han følte at hjertet ble klemt sammen og ville stoppe. Han ble redd for å dø. Han våknet flere ganger om natten og følte at han ble angrepet av onde vesener. Han ble suksessivt trettere, fungerte ikke i sine studier og søkte desperat etter hjelp. Mannen ble lagt inn på psykiatrisk klinikk, hvor tilstanden ble oppfattet som psykologisk. Han fikk Mallorol-tabletter (3x50 mg daglig) uten effekt på tilstanden. Dosen ble forhøyet til 500 mg. per dag, uten noen vesentlig effekt. Behandlingen ble avsluttet etter 1 måned.

Spørsmålet er om fenomenet var en psykologisk tilstand av pseudohallusinatorisk hypnoi karakter, hvor bla. neuroleptika ikke har noen effekt. Etter 8 måneder følte han seg bedre, men fremdeles følte han seg plaget av mørke vesener.

I en studie med 9 personer, som alle hadde opplevd "strømmende energi" i ryggraden, oppgav forsøkspersonene at sykdommen debuterte i samband med transcendental-meditasjon (3 personer), yoga eller autogen trening (3 personer), primalterapi (2 personer) og "religiøs" aktivitet ved mani (1 person). Forsøkspersonene var fra 24 til 55 år. Alle hadde tidligere hatt god tilpasning, men 4 av de 9 hadde hatt seksuelle problemer og 1 misbrukt LSD. Meditasjonsaktiviteten gjorde at 5 hadde fått psykologisk behandling, 2 hadde gjort selvmordsforsøk og en fikk betegnelsen selvmordskandidat.

Opplevelser som ”indre lys”, ”tidligere inkarnasjoner”, ”åndelige opplevelser” og ”øket intuisjon” var vanlig hos forsøkspersonene. Den tidlige oppstemthetsfasen ”gikk hos alle over i en fase av mørke og tomhet tap av seksuell lyst, paranoide reaksjoner, og redsel for døden. Alle hadde problemer med søvnen. Åtte personer følte at en ond makt ville skade dem.

Hele den lange studien, som er beskrevet i Lekartidningen i Sverige, med 15 henvisninger til litteratur om emnet, samstemmer i et symptombilde som peker mot et spesifikt syndrom, utløst av manipulasjon av bevisstheten. Studien avslutter med følgende råd: ”Det er viktig å advare mot eksperimenter med slike øvelser, da det kan foreligge risiko for ukontrollerte prosesser”.

Da en i Danmark oppfatter meditasjonspsykoser som et potensielt helseproblem holdes det også regelmessige seminarer om dette emne med professor Johannes Aagaard ved Århus universitet. Også ved norske sykehus har man begynt å interessere seg for dette problemet.     

Red.
(Artikkelen stod i tidsskriftet: NY HELSE Spesial 1/92)

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Mange har vel stilt seg spørsmålet — og savner et skikkelig svar. De fleste naturmedisinere og moderne ernæringseksperter advarer som bekjent mot å spise svinekjøtt. Den tyske legen og toksikologen Hans Heinrich Reckweg har drevet forskning på dette området i mer enn 50 år, og har sammenfattet sine forskningsresultater i boken som ligger til...
Les mer
Nesten hvert eneste organ og hver eneste prosess i kroppen din kan ta skade av alkohol. Ut over din egen helse har alkoholbruk også negative ringvirkninger for familien og samfunnet. Hver eneste dag dør mennesker helt unødvendig på grunn av alkohol. Men her skal vi bare ta for oss de personlige helserelaterte problemene. 1. Det er fetende Du...
Les mer
For to tusen år siden kom Jesus inn i menneskehetens historie. Til tross for ringe foreldre, beskjedent fødested og tretti års anonym tilværelse i landsbyen Nasaret, har han etter bare tre og et halvt års offentlig liv fått større oppmerksomhet enn noen annen. Denne personen, som ble født i en stall, arbeidet som tømmermann og døde som forbryter...
Les mer
Powered by Cornerstone